Superintend® – Isolationsövervakning för ojordade nät

Öka personsäkerheten och minska brandrisken i sjukhus- och industrimiljöer med vårt nya system för isolationsövervakning.

– Vårt system för jordfelsövervakning för femledarnät är välkänt och har funnits länge på marknaden, säger VD, Staffan Altback.

– Äntligen utökar vi alltså programmet med övervakning för IT-nät. Detta gör att vi nu har ett komplett system för övervakning av samtliga typer av nät och att det faktiskt nu också finns ett alternativ till det dominerande systemet på marknaden.

– Vi siktar naturligtvis på att bli såväl teknik- som prisledande i det här segmentet och vi ser det här som investering på lång sikt, avslutar Staffan Altback.

Det finns många fördelar med ett sådant här system, till exempel kan man genom kontinuerlig mätning av isolationsnivån i en industrimiljö undvika att bryta kritiska processer, samtidigt som man behåller säkerheten i anläggningen. I en sjukhusmiljö är det naturligtvis också viktigt att man också bibehåller personsäkerheten samtidigt som det är lika viktigt att livsuppehållande utrustning alltid fungerar.

Mer information kommer inom kort, men du kan redan nu ladda ner en broschyr som beskriver systemet för isolationsövervakning här.

Ovan ser du en bild på IM-01, som är den nya kontrollenheten i vårt system.

Miljö Max® – Lågförlustalternativ med amorf kärna

Trenden mot transformatorer med allt lägre förluster fortsätter och sedan några år har vår transformator, Miljö Plus® vunnit allt mer mark. Den här typen av transformatorer ger en överlägsen livslängdsekonomi och de betalar sig ofta efter bara något års användning.

Nu tar vi ytterligare ett steg och introducerar, Miljö Max®, en transformator med extremt låga tomgångsförluster – perfekt när transformatorn har en låg genomsnittlig belastning.

Miljö Max® är en transformator med amorf kärnplåt och detta möjliggör en dramatisk reducering av tomgångsförlusterna – faktiskt upp till 75% jämfört med en standardtransformator! Som exempel kan nämnas att man på en 1250 kVA med amorf kärna kan spara upp till 16000 kWh på ett år. Än så länge är det förhållandevis dyrt att tillverka kärnor av amorf kärnplåt och därför betingar den här typen av transformatorer ett högre pris,  men vid höga förlustvärderingar och låg belastning kan de ändå vara en bra investering.

Vilken transformatortyp skall jag ha?

Förutom Miljö Max® , så består vår serie miljöanpassade transformatorer av Miljö Plus® – som vi rekommenderar vid medelhög till hög belastning och Miljö Bas® – som vi rekommenderar vid låg till medelhög belastning samt när ett lägre inköpspris är viktigare än total livslängdsekonomi.Kontakta oss så hjälper vi dig att räkna ut vilken typ som passar just ditt projekt.

Vad är en amorf legering?

Metaller har en kristallin struktur med en regelbunden struktur av atomer. En amorf metall, däremot har en oregelbunden struktur. Den amorfa strukturen uppnås genom att metallen snabbt övergår från flytande till fast form, oftast genom snabb nedkylning. Metallen behåller då sin oregelbundna struktur och blir amorf. Tidigare har tillverkning av amorf metall setts som nästan omöjlig, men nu har man hittat en tillförlitlig teknik. Amorf metall är mycket stark och har väldigt bra magnetiska egenskaper, men den kräver en avancerad teknik och speciella maskiner för att kunna framställas.

Varför är tomgångförluster så viktiga?

En transformators livslängd är väldigt lång, ofta räknar man med en genomsnittlig användning på cirka 30 år. Därför är det naturligtvis väldigt viktigt att reducera tomgångsförlusterna, eftersom de är konstanta oavsett belastning. Transformatorer med amorf kärna har bara en tredjedel av en konventionell transformators tomgångsförluster. Beroende på belastning kan man alltså spara upp till två tredjedelar av de totala  förlusterna och även vid en belastning på 50% kan man spara upp till 45% av de totala förlusterna.

Vill du veta mer om miljöanpassade transformatorer? Kontakta oss.

Unitrafo slutar marknadsföra ”dyra” transformatorer

Under många år förklarade vi, ofta för döva öron, att en transformator med ett lågt pris kunde bli väldigt dyr i längden. Detta beror naturligtvis på att den ”billiga” transformatorn oftast har höga förluster, vilket är lika med en lägre verkningsgrad. Idag känner de flesta till detta faktum och som ett led i vår strävan att marknadsföra så miljöanpassade produkter som möjligt, har vi beslutat ta bort alla typer av transformatorer som vi inte anser håller måttet i en framtida, hållbar miljö. Samtidigt med denna åtgärd, ligger vi i startgroparna för att introducera nästa generation av transformatorer, med extremt mycket lägre förluster än vad som tidigare varit möjligt att tillverka.
För bara några år sedan var det fortfarande starkt fokus på billiga transformatorer. Vi har dock alltid varit noga med att förklara att den dyraste transformatorn var den som var billigast eftersom den hade lägst förluster och att detta i de flesta fall betalade sig på bara några års sikt. Svaret vi ofta fick var att det där brydde man sig inte så mycket om, viktigast var vad transformatorn kostade i kronor och ören eftersom det var detta de som höll i pengarna var intresserade av.

Idag är verkligheten en helt annan. De flesta frågar efter transformatorer med låga förluster och allt som oftast finns detta krav också inskrivet redan i konsultspecifikationen.

Men vi nöjer oss inte med detta. Jakten går vidare mot ännu mer energisnåla lösningar och vi kommer själva inom kort att introducera nya serier av transformatorer med ännu lägre förluster.

Därför kändes det väldigt naturligt att ta steget fullt ut och sluta marknadsföra transformatorer som tillhör en svunnen tid, där bara kronor och ören räknades och där någon annan skulle ta hand om den miljö som vi sakta men säkert höll på att förstöra.

Kontakta gärna oss för mer information.

Miljö Plus®-transformatorn slår nya rekord

De två senaste månaderna har inneburit ett rejält trendbrott för vår allra bästa lågförlusttransformator, Miljö Plus®. Den introducerades under 2011 och har sedan ökat i försäljning i en jämn men ganska långsam takt.

Men nu har det alltså hänt något.

Drygt 42% av de transformatorer vi sålt i december och januari har varit Miljö Plus® -varianten. Om man dessutom räknar med vår vanliga Miljö-variant så står dessa två typer för knappt 80% av försäljningen! Fantastiskt, tycker vi. Äntligen har de flesta kunder fått upp ögonen för att man både sparar pengar och miljö genom att välja en lågförlusttransformator.

Vi kommer naturligtvis att visa våra transformatorer på Elfack den 13-17 maj i Göteborg och fokus kommer att ligga på miljöanpassade typer. Något som alla kanske inte vet är att Miljö Plus®- transformatorn även finns som vätskeisolerad variant, företrädesvis med miljövänlig isolationsvätska, typ Midel eller FR3, men även med vanliga typer av oljor för den som föredrar detta. Mer information om denna variant kommer snart på vår hemsida.

Läs mer om om vår gjuthartsisolerade variant, eller kontakta oss här för mer information.

LEONARDO – Automatisk faskompensering

LEONARDO är en helt ny typ av faskompenseringsutrustning – en unik patenterad modullösning. LEONARDOserien är uppdelad på tre typer: LEONARDO 1, 2, och 3, som innefattar olika utgående effekter och dimensioner. Faskompenseringsutrustningen består av en fast del med frånkopplingsbrytare och regulator samt en löstagbar modul som är själva kondensatorbatteriet. Detta innebär att utrustningen enkelt kan anpassas genom att lägga till eller byta ett eller flera batterier, antingen för att öka kapaciteten till maximal effekt eller att ersätta batterier vid behov. Tack vare anslutningen med snabbkoppling samt övervakning och skydd på batteriet, är dessa åtgärder enkla att utföra utan risk för att det blir fel.

Den verkliga nyheten i LEONARDOutrustningen är att vem som helst kan ändra utrustningens totala effekt på bara några minuter bara genom att följa några enkla instruktioner. Alla JOLLYmoduler kan monteras på eller flyttas mellan alla typer av olika LEONARDOutrustning. Effekten kan således enkelt anpassas genom att lägga till eller byta JOLLYkomponenter, anpassat efter de behov som finns där utrustningen är installerad.

Glöm galvanisering – måla miljövänligt

E-coat® är ett nytt revolutionerande målningssystem som förutom att det skonar miljön, även eliminerar behovet av galvanisering. Tack vare en sluten elektrolytprocess, vattenbaserad färg och hög effektivitet (en speciell sköljningsprocess gör att över 95 % av den använda färgen stannar på transformatorn) blir utsläppen betydligt lägre än motsvarande vid galvanisering. Elektrolytprocessen fördelar färgen jämnt och behandlar även normalt svåråtkomliga partier på ett effektivt sätt. Detta tillsammans med en avslutande pulverlackering skapar en mycket hög korrosionsbeständighet – tester visar att transformatorer behandlade med E-coat® klarar 2000 timmars saltdusch galant! Systemet är godkänt av samtliga större europeiska elverk.