Superintend® – Isolationsövervakning för ojordade nät

Öka personsäkerheten och minska brandrisken i sjukhus- och industrimiljöer med vårt nya system för isolationsövervakning.

– Vårt system för jordfelsövervakning för femledarnät är välkänt och har funnits länge på marknaden, säger VD, Staffan Altback.

– Äntligen utökar vi alltså programmet med övervakning för IT-nät. Detta gör att vi nu har ett komplett system för övervakning av samtliga typer av nät och att det faktiskt nu också finns ett alternativ till det dominerande systemet på marknaden.

– Vi siktar naturligtvis på att bli såväl teknik- som prisledande i det här segmentet och vi ser det här som investering på lång sikt, avslutar Staffan Altback.

Det finns många fördelar med ett sådant här system, till exempel kan man genom kontinuerlig mätning av isolationsnivån i en industrimiljö undvika att bryta kritiska processer, samtidigt som man behåller säkerheten i anläggningen. I en sjukhusmiljö är det naturligtvis också viktigt att man också bibehåller personsäkerheten samtidigt som det är lika viktigt att livsuppehållande utrustning alltid fungerar.

Mer information kommer inom kort, men du kan redan nu ladda ner en broschyr som beskriver systemet för isolationsövervakning här.

Ovan ser du en bild på IM-01, som är den nya kontrollenheten i vårt system.