Reaktorer

Unitrafo kan tillhandahålla reaktorer i klass F eller H, Torrisolerade, Gjuthartsisolerade och Oljeisolerade samt inom- och utomhusutförande upp till 5000 A/52 kV. För utomhusapplikationer kan vi dessutom erbjuda gjuthartsisolerade reaktorer utan kapsling, tack vare vår specialtillverkade harts och UV-resistenta täckfärg.

Strömbegränsande reaktorer

Strömbegränsande reaktorer används som framgår av namnet till att begränsa kortslutningsströmmen i det efterföljande nätet. Ett vanligt användningsområde är att begränsa kortslutningsströmmen så att den inte överskrider tillåten gräns för skydden i en anläggning.

Nollpunktsbildare/Jordningstransformatorer

En nollpunktsbildare används för att skapa en fysisk nollpunkt i ett 3-fassystem, till exempel till en huvudtransformator med d-koppling på nedsidan. Nollpunkten används sedan för direktjordning, resistansjordning eller resonansjordning. En traditionell nollpunktsbildare är ZNyn-kopplad, men kan även erbjudas med YNd-koppling, ett så kallat öppet utförande.

En nollpunktsbildare med en extra lindning för lokalkraft, kallas jordningstransformator och kan då även användas som en lokaltransformator.

Filterreaktorer

1-fas eller 3-fasreaktorer som används för att reducera övertonshalterna i nätet eller i anläggningar med högspänningsdistorsion. Reaktorerna kopplas i serie eller parallellt mot kondensatorerna på både hög- och lågspänningssidan.

Shuntreaktorer

Shuntreaktorer används huvudsakligen i kraftnätens långa överföringar med höga spänningar. Uppgiften för en shuntreaktor är att medverka till att hålla spänningen i kraftnätet på en korrekt nivå under de perioder på dygnet då förbrukningen är låg.

Glättningsreaktorer

Används som utjämningsreaktorer i DC-system, där man måste reducera överlagrade övertonskomponenter (rippel). Denna reaktor ansluts i serie med en likriktare och hela lastströmmen flyter genom den. Reaktorns uppgift är att ge hög impedans för övertonsströmmar, reducera dess styrka och på detta sätt jämna ut likströmmen.

Reaktorer för faskompensering

Reaktorer som är seriekopplade mot kondensatorerna, de reducerar övertonshalten till en nivå som inte är skadlig för kondensatorerna.

Reaktorer från Unitrafo
Reaktorer från Unitrafo
Reaktorer från Unitrafo
oljeisolerade transformatorer från Unitrafo