KALKYLHJÄLP

De förifyllda siffrorna i kalkylerna nedan visar ett exempel på skillnaden i kostnad för tre olika transformatortyper: en äldre DIN-standard (alt 1), en MiljöEko2® (alt 2) och en MiljöPlus® (alt 3). Exempelberäkningen är gjord för en gjuthartsisolerad transformator på 1000 kVA och en beräknad livslängd på 35 år.

Du kan fritt ändra alla variabler i kalkylerna (blå siffror eller skjutreglage), för att anpassa dem till dina behov.

I nedanstående kalkyler har ingen hänsyn tagits till inflation, kalkylränta, ev. miljöskatter etc.

Kontakta oss för mer information

Alt 1

Äldre DIN-standard
Välj en effekt för att se typiska förluster för en äldre gjuthartsisolerad transformator.
 • - välj en effekt -
 • 100 kVA
 • 160 kVA
 • 200 kVA
 • 250 kVA
 • 315 kVA
 • 400 kVA
 • 500 kVA
 • 630 kVA
 • 800 kVA
 • 1000 kVA
 • 1250 kVA
 • 1600 kVA
 • 2000 kVA
 • 2500 kVA
- välj en effekt -
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Tomgångsförluster i W
ange värdet i W
ange tomgångsförluster i W
Du måste fylla i tomgångsförluster
Du måste fylla i tomgångsförluster
Belastningsförluster i W
ange värdet i W
ange belastningsförluster i W
Du måste fylla i belastningsförluster
Du måste fylla i belastningsförluster
Genomsnittlig belastningsgrad i %
ange värdet som ett heltal mellan 0-100
ange belastningsgrad i %
Du måste fylla i belastningsgraden
Du måste fylla i belastningsgraden
Antal år
normal livslängd för en transformator beräknas vara mellan 30-40 år
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Timmar per dygn
antal driftstimmar per dygn (1-24)
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Kostnad per kWh
ange din kostnad i öre/kWh
Kostnad i öre per kWh
Du måste ange din kostnad per kWh i öre
Du måste ange din kostnad per kWh i öre
Totalkostnad för energiförluster alt 1
0 kr
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!

Denna kalkyl är skapad med kalkylhjälpen på Unitrafos webbplats: unitrafo.se/kalkylhjalp. Har du synpunkter eller frågor? Kontakta oss då via: info@unitrafo.se

Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!

Alt 2

Tomgångsförluster i W
ange värdet i W
Du måste fylla i tomgångsförluster
Du måste fylla i tomgångsförluster
Belastningsförluster i W
ange värdet i W
Du måste fylla i belastningsförluster
Du måste fylla i belastningsförluster
Genomsnittlig belastningsgrad i %
ange värdet som ett heltal mellan 0-100
Du måste fylla i belastningsgraden
Du måste fylla i belastningsgraden
Antal år
normal livslängd för en transformator beräknas vara mellan 30-40 år
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Timmar per dygn
antal driftstimmar per dygn (1-24)
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Kostnad per kWh
ange din kostnad i öre/kWh
Du måste ange din kostnad per kWh i öre
Du måste ange din kostnad per kWh i öre
Totalkostnad för energiförluster alt 2
0 kr
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!

Denna kalkyl är skapad med kalkylhjälpen på Unitrafos webbplats: unitrafo.se/kalkylhjalp. Har du synpunkter eller frågor? Kontakta oss då via: info@unitrafo.se

Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!

Alt 3

Tomgångsförluster i W
ange värdet i W
Du måste fylla i tomgångsförluster
Du måste fylla i tomgångsförluster
Belastningsförluster i W
ange värdet i W
Du måste fylla i belastningsförluster
Du måste fylla i belastningsförluster
Genomsnittlig belastningsgrad i %
ange värdet som ett heltal mellan 0-100
Du måste fylla i belastningsgraden
Du måste fylla i belastningsgraden
Antal år
normal livslängd för en transformator beräknas vara mellan 30-40 år
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Timmar per dygn
antal driftstimmar per dygn (1-24)
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Kostnad per kWh
ange din kostnad i öre/kWh
Du måste ange din kostnad per kWh i öre
Du måste ange din kostnad per kWh i öre
Totalkostnad för energiförluster alt 3
0 kr
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!

Denna kalkyl är skapad med kalkylhjälpen på Unitrafos webbplats: unitrafo.se/kalkylhjalp. Har du synpunkter eller frågor? Kontakta oss då via: info@unitrafo.se

Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!

De förifyllda siffrorna i kalkylerna nedan visar ett exempel på skillnaden i kostnad för tre olika transformatortyper: en äldre DIN-standard (alt 1), en MiljöEko2® (alt 2) och en MiljöMax® (alt 3). Exempelberäkningen är gjord för en oljeisolerad transformator på 1000 kVA och en beräknad livslängd på 35 år.

Du kan fritt ändra alla variabler i kalkylerna (blå siffror eller skjutreglage), för att anpassa dem till dina behov.

I nedanstående kalkyler har ingen hänsyn tagits till inflation, kalkylränta, ev. miljöskatter etc.

Kontakta oss för mer information

Alt 1

Äldre DIN-standard
Välj en effekt för att se typiska förluster för en äldre oljeisolerad transformator.
 • - välj en effekt -
 • 250 kVA
 • 315 kVA
 • 400 kVA
 • 500 kVA
 • 630 kVA
 • 800 kVA
 • 1000 kVA
 • 1250 kVA
 • 1600 kVA
 • 2000 kVA
 • 2500 kVA
- välj en effekt -
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Tomgångsförluster i W
ange värdet i W
ange tomgångsförluster i W
Du måste fylla i tomgångsförluster
Du måste fylla i tomgångsförluster
Belastningsförluster i W
ange värdet i W
ange belastningsförluster i W
Du måste fylla i belastningsförluster
Du måste fylla i belastningsförluster
Genomsnittlig belastningsgrad i %
ange värdet som ett heltal mellan 0-100
ange belastningsgrad i %
Du måste fylla i belastningsgraden
Du måste fylla i belastningsgraden
Antal år
normal livslängd för en transformator beräknas vara mellan 30-40 år
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Timmar per dygn
antal driftstimmar per dygn (1-24)
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Kostnad per kWh
ange din kostnad i öre/kWh
Kostnad i öre per kWh
Du måste ange din kostnad per kWh i öre
Du måste ange din kostnad per kWh i öre
Totalkostnad för energiförluster alt 1
0 kr
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!

Denna kalkyl är skapad med kalkylhjälpen på Unitrafos webbplats: unitrafo.se/kalkylhjalp. Har du synpunkter eller frågor? Kontakta oss då via: info@unitrafo.se

Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!

Alt 2

Tomgångsförluster i W
ange värdet i W
Du måste fylla i tomgångsförluster
Du måste fylla i tomgångsförluster
Belastningsförluster i W
ange värdet i W
Du måste fylla i belastningsförluster
Du måste fylla i belastningsförluster
Genomsnittlig belastningsgrad i %
ange värdet som ett heltal mellan 0-100
Du måste fylla i belastningsgraden
Du måste fylla i belastningsgraden
Antal år
normal livslängd för en transformator beräknas vara mellan 30-40 år
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Timmar per dygn
antal driftstimmar per dygn (1-24)
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Kostnad per kWh
ange din kostnad i öre/kWh
Du måste ange din kostnad per kWh i öre
Du måste ange din kostnad per kWh i öre
Totalkostnad för energiförluster alt 2
0 kr
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!

Denna kalkyl är skapad med kalkylhjälpen på Unitrafos webbplats: unitrafo.se/kalkylhjalp. Har du synpunkter eller frågor? Kontakta oss då via: info@unitrafo.se

Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!

Alt 3

Tomgångsförluster i W
ange värdet i W
Du måste fylla i tomgångsförluster
Du måste fylla i tomgångsförluster
Belastningsförluster i W
ange värdet i W
Du måste fylla i belastningsförluster
Du måste fylla i belastningsförluster
Genomsnittlig belastningsgrad i %
ange värdet som ett heltal mellan 0-100
Du måste fylla i belastningsgraden
Du måste fylla i belastningsgraden
Antal år
normal livslängd för en transformator beräknas vara mellan 30-40 år
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Timmar per dygn
antal driftstimmar per dygn (1-24)
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Kostnad per kWh
ange din kostnad i öre/kWh
Du måste ange din kostnad per kWh i öre
Du måste ange din kostnad per kWh i öre
Totalkostnad för energiförluster alt 2
0 kr
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!

Denna kalkyl är skapad med kalkylhjälpen på Unitrafos webbplats: unitrafo.se/kalkylhjalp. Har du synpunkter eller frågor? Kontakta oss då via: info@unitrafo.se

Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!

Nedanstående kalkylverktyg ger en fingervisning om vilken lägsta effekt (skenbar effekt S) din transformator behöver dimensioneras efter. Mata in aktuella värden för anslutningsspänningen Un i volt och strömmen I (elektrisk last) i A. Antal faser är nästan alltid 3, men kalkylverktygen kan även användas för 1-fas.

Välj generellt en transformator som överstiger den skenbara effekten. Om du exempelvis i kalkylen får skenbar effekt på 799,5 kVA, välj då en transformator på minst 800 kVA.

Det finns även andra variabler att ta hänsyn till vid val av transformator. Du är därför alltid välkommen att kontakta oss för att göra rätt val.

Antal faser
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Spänning Un (V)
ange spänningen i volt
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Ström I (A)
ange strömmen i ampere
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Skenbar effekt S
0,0 kVA
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Denna kalkyl ger en fingervisning om vilken lägsta effekt (skenbar effekt S) din transformator behöver dimensioneras efter. Mata in aktuella värden för anslutningsspänningen Un i volt och strömmen I (elektrisk last) i A. Antal faser är nästan alltid 3, men kalkylverktygen kan även användas för 1-fas.
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Välj generellt en transformator som överstiger den skenbara effekten. Om du exempelvis i kalkylen får skenbar effekt på 799,5 kVA, välj då en transformator på minst 800 kVA.

Det finns även andra variabler att ta hänsyn till vid val av transformator. Du är därför alltid välkommen att kontakta oss för att göra rätt val.
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!

Denna kalkyl är skapad med kalkylhjälpen på Unitrafos webbplats: unitrafo.se/kalkylhjalp.
Har du synpunkter eller frågor? Kontakta oss då via: info@unitrafo.se

Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!

Genom att ta reda på vilken belastning en transformator faktiskt har, kan man också räkna ut vilka förluster man får i praktiken. Detta är alltså en mycket viktig parameter vid val av transformator.

Tomgångsförlusterna (Po) finns alltid med så de är lika oavsett last, vilket betyder att det naturligtvis är viktigt att de är så låga som möjligt. Belastningsförlusterna (Pk), varierar exponentiellt med belastningen, vilket till exempel  innebär att man vid 50% belastning bara har 0,25, dvs 25% av de angivna förlusterna vid denna belastning. Vid låg belastning har alltså dessa förluster inte lika stor betydelse som tomgångsförlusterna. Vid hög belastning gäller dock det motsatta, att ju högre belastning du har desto viktigare blir också belastningsförlusterna.

Med nedanstående verktyg kan du enkelt se vilka förluster du får vid olika belastningsgrad. En tumregel kan dock vara att man ligger på ca 70% i belastningsgrad. Då utnyttjar man transformatorn på ett bra sätt och får en bra verkningsgrad. Det man bör undvika är väldigt hög belastning eller dito låg. Då har man i regel valt fel transformator.

Effekt i kVA
ange effekten i kVA
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Tomgångsförluster Po
ange tomgångsförlusterna i W
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Belastningsförluster Pk
ange belastningsförlusterna i W
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Belastningsgrad
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Belastningsförluster Pk vid angiven belastningsgrad
0 W
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Totala belastningsförluster Ptot (Po+Pk) vid angiven belastningsgrad
0 W
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Genom att ta reda på vilken belastning en transformator faktiskt har, kan man också räkna ut vilka förluster man får i praktiken. Detta är alltså en mycket viktig parameter vid val av transformator.

Tomgångsförlusterna (Po) finns alltid med så de är lika oavsett last, vilket betyder att det naturligtvis är viktigt att de är så låga som möjligt. Belastningsförlusterna (Pk), varierar exponentiellt med belastningen, vilket till exempel innebär att man vid 50% belastning bara har 0,25, dvs 25% av de angivna förlusterna vid denna belastning. Vid låg belastning har alltså dessa förluster inte lika stor betydelse som tomgångsförlusterna. Vid hög belastning gäller dock det motsatta, att ju högre belastning du har desto viktigare blir också belastningsförlusterna.
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
I denna kalkyl kan du enkelt se vilka förluster du får vid olika belastningsgrad. En tumregel kan dock vara att man ligger på ca 70% i belastningsgrad. Då utnyttjar man transformatorn på ett bra sätt och får en bra verkningsgrad. Det man bör undvika är väldigt hög belastning eller dito låg. Då har man i regel valt fel transformator.
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!

Denna kalkyl är skapad med kalkylhjälpen på Unitrafos webbplats: unitrafo.se/kalkylhjalp.
Har du synpunkter eller frågor? Kontakta oss då via: info@unitrafo.se

Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!

En transformators verkningsgrad ökar i regel med storleken. En mindre elektronisk transformator  kan ha en verkningsgrad på ca 50 %, medan en större distributionstransformator i ett elnät oftast har en verkningsgrad på 98% och uppåt. Sedan 2015 är verkningsgraden för större transformatorer som installeras inom EU fastställd genom det s k ”Ekodesigndirektivet”. I korthet innebär detta att endast transformatorer som uppfyller de ställda kraven på verkningsgrad, får installeras.

En transformators spänningsfall är viktigt att veta eftersom det påverkar hur väl det elektriska system där transformatorn är installerad fungerar. Således kan ett för högt spänningsfall göra att spänningen på sekundärsidan blir för låg, vilket i sin tur kan försämra hur inkopplad utrustning fungerar, eller att t ex motorer inte startar.

Med nedanstående kalkylverktyg kan du enkelt räkna ut både verkningsgrad och spänningsfall på den transformator du är intresserad av eller kanske redan äger, men funderar på att byta.

Effekt i kVA
ange värdet i kVA
Du måste fylla i tomgångsförluster
Du måste fylla i tomgångsförluster
Tomgångsförluster Po
ange värdet i W
Du måste fylla i tomgångsförluster
Du måste fylla i tomgångsförluster
Belastningsförluster Pk
ange värdet i W
Du måste fylla i belastningsförluster
Du måste fylla i belastningsförluster
Impedans Uk
ange värdet med en decimal mellan 2,0-12,0
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Genomsnittlig belastningsgrad
ange värdet som ett heltal mellan 0-100
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Effektfaktor - COS Φ
ange värdet med två decimaler för COS Φ mellan 0,50-1,00
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Verkningsgrad baserat på ovanstående
0,000 %
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Spänningsfall baserat på ovanstående
0,000 %
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Optimal belastningsgrad - Max PEI (Peak Efficiency Index)
0 %
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
Verkningsgrad vid max PEI (Peak Efficiency Index)
0,000 %
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
En transformators verkningsgrad ökar i regel med storleken. En mindre elektronisk transformator kan ha en verkningsgrad på ca 50 %, medan en större distributionstransformator i ett elnät oftast har en verkningsgrad på 98% och uppåt. Sedan 2015 är verkningsgraden för större transformatorer som installeras inom EU fastställd genom det s k ”Ekodesigndirektivet”. I korthet innebär detta att endast transformatorer som uppfyller de ställda kraven på verkningsgrad, får installeras.
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!
En transformators spänningsfall är viktigt att veta eftersom det påverkar hur väl det elektriska system där transformatorn är installerad fungerar. Således kan ett för högt spänningsfall göra att spänningen på sekundärsidan blir för låg, vilket i sin tur kan försämra hur inkopplad utrustning fungerar, eller att t ex motorer inte startar.

I denna kalkyl kan du enkelt se både verkningsgrad och spänningsfall på den transformator du är intresserad av eller kanske redan äger, men funderar på att byta.
Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!

Denna kalkyl är skapad med kalkylhjälpen på Unitrafos webbplats: unitrafo.se/kalkylhjalp.
Har du synpunkter eller frågor? Kontakta oss då via: info@unitrafo.se

Kontrollera inmatningen!
Kontrollera inmatningen!