Krafttransformatorer

När det gäller krafttransformatorer, samt vissa specialtransformatorer, samarbetar vi med flera ledande tillverkare; först och främst Ganz Transzformátor i Ungern, men även GBE och Ocrev från Italien. Samtliga fabriker är naturligtvis ISO-certifierade och följer alla gällande IEC- och EU-normer.

Ganz Transzformátor, är en av världens äldsta transformatortillverkare med över 130 års erfarenhet. De tillverkade faktiskt världens första transformator redan 1884, men är idag specialiserade på större krafttransformatorer och specialtransformatorer. Eftersom Ganz tillverkar högspänningstransformatorer upp till 765 kV och ca 600 MVA, kan man egentligen säga att det inte finns några praktiska gränser för deras tillverkning.  Bland flera olika specialområden kan nämnas transformatorer med extra låg ljudnivå, vattenkylda transformatorer, transformatorer för järnvägsändamål och mobila krafttransformatorer.

GBE har, trots att företaget grundades så sent som 1999, lång erfarenhet av transformatortillverkning. De tillverkar idag transformatorer för de flesta ändamål. När det gäller krafttransformatorer ligger fokus på de något mindre transformatorerna, men man har kapacitet för oljetransformatorer upp till ca 50 MVA och 145 kV och gjuthartstransformatorer upp till 25 MVA och 36 kV

Ocrev har tillverkat transformatorer sedan 1960 och har idag ett mycket brett sortiment som sträcker sig alltifrån mindre standardtransformatorer till krafttransformatorer. Man tillverkar även EX-transformatorer samt transformatorer för järnväg och marina ändamål.

Referenser

Vi har de senaste åren levererat krafttransformatorer till ett flertal större projekt runtom i Sverige. Kontakta oss för mer specifik information.

Produkter:

Krafttransformatorer:

  • GBE – upp till ca 50 MVA/145 kV
  • Ocrev – upp till 40 MVA/145 kV
  • Ganz – upp till 600 MVA/765 kV

Specialprodukter:

  • OFWF-transformatorer (vattenkylning)
  • ODAF-kylda transformatorer
  • EX-transformatorer (explosionsskyddade)
  • Transformatorer för omriktare m.m.