OPS-system räddar miljön i våra hamnar

Under lång tid har större fartyg förlitat sig på ombordgenererad ström, när de legat vid kaj. Men motorer som bränner olja ger omfattande miljöproblem – förorenad luft, buller och vibrationer. För fartyg i dessa storlekar, exempelvis containerfartyg och kryssningsskepp, är vanlig ”landström” med lågspänning en otillräcklig kraftkälla. Det är här OPS-systemen (Onshore Power Supply) kommer in som en lösning. Vår allt högre miljömedvetenhet har också medfört ett skärpt regelverk för de fartyg som ligger vid kaj. Från 2030 säger EU att alla hamnar måste erbjuda denna lösning.

Fördelar med OPS

 • Mindre utsläpp
 • Mindre buller
 • Mindre kostnader
 • Förbättrad arbetsmiljö ombord
 • Flyttbar containerlösning

Läs mer

Oljeisolerad shuntreaktor för säkrare elnät

Oljeisolerad shuntreaktor – för säkrare elnät och lägre energiförluster

Shuntreaktorer används där det är nödvändigt att hålla spänningen på stabil nivå i kraftnät med långa överföringar, såväl ovan som under jord. Typiska tillämpningar är vindkraftparker, tunnelbana, urbana distributionssystem, industriområden m.fl. Shuntreaktorer finns i torr-, gjutharts- och oljeisolerade varianter.

Läs mer

Tillverkningsprocess med total kontroll

Total överblick av produktionsprocessen – från lindning till slutprov

Produktionskapaciteten hos Unitrafos samarbetspartner GBE växer stadigt, mycket tack vare optimering av tillverkningsprocessen i deras tre italienska fabriker. På respektive anläggning tillverkas det gjutharts- och oljeisolerade transformatorer, samt krafttransformatorer. Ett dilemma, när företag växer, är att upprätthålla hög kvalitet genom alla produktionsfaser. Speciellt om verksamheten är uppdelad på flera geografiskt åtskilda platser. GBE har löst detta genom att tydligt definiera ledningens ansvarsområden och löpande utbildat personalen. Man har också infört ett skräddarsytt datoriserat system för att, i realtid, kunna följa varje produkt genom hela produktionskedjan. Varje led av produktionen, från lindning, gjutning, montering och slutprov, dokumenteras och övervakas av systemet. Operatören, för det aktuella momentet, har alltid en aktuell ögonblicksbild på sin skärm och vet exakt vilket delmoment som skall utföras.

Denna kontroll med överblick av varje led i hela produktionskedjan ger ett bra underlag för analys och ytterligare optimering av produktion och produktkvalitet. Något som kommer kunderna till del i form av produkter som levereras i rätt tid och med högsta kvalitet.

Transformatorer med reducerade elektromagnetiska fält

 

Oljeisolerad transformator med reducerat magnetfält

De senaste årens ökande elektrifiering av samhället, har satt fokus på möjliga hälsorisker orsakade av elektromagnetiska fält. Fenomenet definieras som ”elektromagnetisk nedskräpning” och nämns i samband med av människan skapade elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält. Dessa skiljer sig från de magnetfält som förekommer naturligt i naturen. Magnetisk nedskräpning uppmärksammas mer i vissa länder, exempelvis i Schweiz, där en speciell förordning (ORNI) är utformad för att skydda människor mot skadlig icke-joniserande strålning.

Läs mer

E-Dry® – Ny serie transformatorer för hög brandsäkerhet

E-Dry, transformatorn för högsta brandsäkerhet

Det växande intresset för en hållbar miljö är inget nytt för Unitrafo. Vi har under många år försökt påverka våra kunder att välja transformatorer med så låga energiförluster som möjligt. Detta har resulterat att vi idag nästan uteslutande säljer miljöanpassade transformatorer.

Nu tar vi ytterligare ett steg och introducerar E-Dry®, en ny serie transformatorer med extremt låg brandbelastning*, vilket gör att de passar utmärkt för installationer där hög brandsäkerhet och säker miljö är viktiga parametrar.
En annan stor fördel med dessa transformatorer är att de är i princip 100% återvinningsbara, vilket naturligtvis bidrar till en bättre miljö, eftersom inget material tillförs framtida avfall.
E-Dry® finns både för distribution och för speciella applikationer upp till 36 kV. Isolationsmaterialet som används är klass F och/eller H, vilket garanterar hög temperaturtålighet och utrymmesbesparande dimensioner.
Jämfört med en gjuthartsisolerad transformator, som också har en låg andel brännbart material, så har en E-Dry® upp till tio gånger lägre andel brännbart material. Detta kan skapa betydande besparingar på byggkostnader genom att brandmotståndet inte behöver vara lika omfattande.

Kontakta oss om du behöver en offert eller bara vill ha mer information.

*Brandbelastning är ett mått på hur mycket energi som kan frigöras genom förbränning i ett visst utrymme och mäts i megajoule per kvadratmeter golvarea (MJ/m²)

Fabrikerna i Italien går för fullt igen

Eftersom vi samarbetar med flera tillverkare i Italien, har vi också fått många frågor om huruvida de haft stängt på grund av Coronapandemin. Sanningen är att ingen av våra fabriker haft helt stängt, eftersom de flesta arbetar med samhällsviktig produktion. 

I dagarna har vi också blivit informerade om att alla fabriker nu går för fullt igen och det är naturligtvis både viktigt och glädjande. Under nedstängningen i Italien, har vi också haft ett extra frakttillägg på grund av färre och dyrare transporter. Detta är nu borttaget, eftersom också transportsektorn börjat fungera normalt igen.

Vid behov, är du alltså välkommen med nya förfrågningar. Vi svarar som vanligt mycket snabbt och i mer komplicerade ärenden, har vi nu också full support från alla tekniker på våra fabriker.

Slutligen vill vi påminna om att fortsätta följa de rekommendationer som bland annat finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Även om många länder i Europa börjat öppna upp så kvarstår faran för att drabbas av Coronaviruset.

Stort sortiment av UL-CSA-godkända transformatorer för lågspänning

Vi samarbetar sedan en tid med en av få tillverkare i Europa som kan erbjuda standardtransformatorer som är UL-CSA listade. Transformatorerna finns i 1-fasutförande upp till 10 kVA och i 3-fasutförande upp till 80 kVA. För övriga storlekar och utförande, kan vi oftast erbjuda tillverkning enligt UL-CSA isolationssystem, alltså med godkänt material.

För dig som funderar på eller kanske redan arbetar på den nordamerikanska marknaden är ovanstående godkännande oftast förutsättningen för att alls få leverera sina produkter, så kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Vill du istället börja med att läsa mer kan du ladda ner vår katalog här

 

Tävlingsresultat från Elfack 2019

Tack alla som besökte oss i montern denna gång och även var med i vår lilla tävling

Vad kan du om transformatorer?

Kunskap är vägen mot framgång, men lite tur skadar inte heller. Vi är imponerade av resultaten. Av fem möjliga rätt hamnade snittresultatet på 4,37. Det innebär att de allra flesta av er hade koll på svaren på de fem första frågorna:

 1. Kärna
 2. Lindning
 3. Primärsida
 4. Sekundärsida
 5. Deltakoppling

Knivigare blev det med utslagsfrågan: Hur mycket väger transformatorn i montern? Vår senaste gjuthartsisolerade transformatorserie i det nya kompakta formatet (med ovala lindningar). Den är klar för EU-direktiven fas 2, som träder ikraft 2021.

Här varierade svaren kraftigt. Från blygsamma 200 kg upp till 4.500 kg. I vissa fall blev det en strid på kniven där kortaste tiden fick avgöra placeringen. Det rätta svaret är 1.900 kg.

Grattis till våra pristagare:

 1. Leif Stenberg, Boliden Electro (1.910kg – 2:40)
 2. Ola Eriksson, One Nordic (1.880kg – 3:07)
 3. Thomas Bjurström, Boliden Electro (1.920kg – 3:18)
 4. Martin Bertilsson, PMA Installation (1.870kg – 1:45)
 5. Per Berntsson, Tre D Mekaniska (1.870kg – 5:16)
 6. Leif Berndtsson, Boliden Electro (1.835kg – 18:58)

Pristagarna har fått sina välförtjänta vinster skickade till sig.