E-Dry® – Ny serie transformatorer för hög brandsäkerhet

E-Dry, transformatorn för högsta brandsäkerhet

Det växande intresset för en hållbar miljö är inget nytt för Unitrafo. Vi har under många år försökt påverka våra kunder att välja transformatorer med så låga energiförluster som möjligt. Detta har resulterat att vi idag nästan uteslutande säljer miljöanpassade transformatorer.

Nu tar vi ytterligare ett steg och introducerar E-Dry®, en ny serie transformatorer med extremt låg brandbelastning*, vilket gör att de passar utmärkt för installationer där hög brandsäkerhet och säker miljö är viktiga parametrar.
En annan stor fördel med dessa transformatorer är att de är i princip 100% återvinningsbara, vilket naturligtvis bidrar till en bättre miljö, eftersom inget material tillförs framtida avfall.
E-Dry® finns både för distribution och för speciella applikationer upp till 36 kV. Isolationsmaterialet som används är klass F och/eller H, vilket garanterar hög temperaturtålighet och utrymmesbesparande dimensioner.
Jämfört med en gjuthartsisolerad transformator, som också har en låg andel brännbart material, så har en E-Dry® upp till tio gånger lägre andel brännbart material. Detta kan skapa betydande besparingar på byggkostnader genom att brandmotståndet inte behöver vara lika omfattande.

Kontakta oss om du behöver en offert eller bara vill ha mer information.

*Brandbelastning är ett mått på hur mycket energi som kan frigöras genom förbränning i ett visst utrymme och mäts i megajoule per kvadratmeter golvarea (MJ/m²)

Stort sortiment av UL-CSA-godkända transformatorer för lågspänning

Vi samarbetar sedan en tid med en av få tillverkare i Europa som kan erbjuda standardtransformatorer som är UL-CSA listade. Transformatorerna finns i 1-fasutförande upp till 10 kVA och i 3-fasutförande upp till 80 kVA. För övriga storlekar och utförande, kan vi oftast erbjuda tillverkning enligt UL-CSA isolationssystem, alltså med godkänt material.

För dig som funderar på eller kanske redan arbetar på den nordamerikanska marknaden är ovanstående godkännande oftast förutsättningen för att alls få leverera sina produkter, så kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Vill du istället börja med att läsa mer kan du ladda ner vår katalog här

 

Ny kontrollenhet för jordfelsövervakning

VR-16 – Kontrollenhet för jordfelsövervakning

VR-16, heter vår nya kontrollenhet i Superintend®-familjen med produkter för jordfelsövervakning för alla slags nät. Den är avsedd för övervakning av enstaka mätpunkter och ersätter VR-14 som varit en storsäljare i många år.

Den nya enheten är mycket kompakt och enkel att installera, på DIN-skena eller i skåpfront. Du kan enkelt ställa larmgränsen från 10 mA upp till hela 10 A. Den övervakar ditt elsystem kontinuerligt och har även en självtestfunktion som larmar om något blir fel på instrumentet eller anslutningen till strömtransformatorn.

Läs gärna mer i det här databladet eller kontakta oss för mer information.

Nya datablad för transformatorer

Under fliken Dokument finns nu nya, uppdaterade datablad för både gjutharts- och oljeisolerade transformatorer. Det nya är att även transformatorer som klarar ”Ekodesign fas 2” nu finns i arkivet. Fas 2 är, som du kanske vet, inte planerad att införas förrän 2021, men redan nu dyker förfrågningar från kunder upp på dessa transformatorer och därför har vi tagit fram en standardserie som klarar de nya kraven.

Dessutom har vi gjort om databladen så att de är lättare att läsa och snyggare att se på. För att förenkla ytterligare har vi delat upp databladen så att de finns i separata svenska respektive engelska versioner.

Alltså. Ta en titt i vårt dokumentarkiv, där finns också manualer, ISO-certifikat och diverse annat.

Och glöm inte att Kontakta oss om du har några ytterligare funderingar eller frågor.

Transformatorer med amorf kärna från Unitrafo

Supereffektiva transformatorer med amorf kärna

När ekodesigndirektivet implementerades 1 juli 2015 blev det endast tillåtet att sälja transformatorer som följde detta direktiv. För oss var detta välkommet, eftersom vi marknadsfört miljöanpassade transformatorer i snart 20 år.

Därför känns det också helt naturligt att redan nu ta nästa steg mot en ännu mer hållbar miljö. Vi introducerade faktiskt transformatorer med amorf kärna redan 2013, men nu tar vi alltså nästa steg med en ny serie oljeisolerade och gjuthartsisolerade transformatorer som är upp till 50% bättre än eco design.

Nedan visas en jämförelse hur mycket man kan spara jämfört med andra typer av av transformatorer. Exemplet visar en gjuthartsisolerad transformator på 1000 kVA.

Effekt1000kVA
-Tomgångsförluster (W)Belastningsförluster (W)
Äldre transformator (DIN-standard)210010000
Eco design1300 (-38%)9000 (-10%)
Amorf kärna590 (-72%)7250 (-28%)

Som du ser är det mycket stora skillnader, speciellt på tomgångsförlusterna.

Och för att enklare illustrera hur du både kan spara pengar och skona miljön, så kan man använda följande enkla formel:

Tomgångsförluster (kW) + (Belastningsförluster kW x (Belastningsgrad % x Belastningsgrad %)) x 365 (dagar) x 24 (timmar) x energikostnad (kr/kWh)

I denna formel har vi valt att inte ta med kostnader som inflation, ränta, ev miljöskatter osv. Detta skulle naturligtvis ytterligare gynna en transformator med lägre förluster, men vi anser ändå att det räcker med ovanstående för att visa fördelarna med en amorf transformator.

Om vi tar ett konkret exempel, så kan man tänka sig att ovanstående transformatorer har en genomsnittlig belastningsgrad på 50% under ett år.

Då sparar du nästan 50% varje år om du byter ut en äldre transformator mot en ny med amorf kärna. Intressant är också att även om du väljer en eco design-transformator så har den 32% högre kostnader än en motsvarande transformator med amorf kärna.

Om man betänker att en normal livslängd för en transformator är 40, ibland 50 år, så blir kalkylen enkel. Transformatorer med amorf kärna är framtiden – redan idag!

Välkommen att kontakta oss för mer information.

 

 

 

 

Kapslingar upp till IP54 för torrisolerade transformatorer

box_ip33_new

Nya kapslingar med maximalt skydd mot korrosion och svåra väderförhållanden.

För två år sedan startade vi vår egen tillverkning av kapslingar och nu kan vi alltså introducera en helt ny serie med kapslingstyper för alla tänkbara applikationer.

De nya kapslingarna tillverkas i skyddsklasser från IP21 till IP54 och kan användas i såväl kalla förhållanden med snö som i mycket varma förhållanden med temperaturer över 50 grader C och sand.

Alla typer följer naturligtvis gällande regler och är konstruerade för både enkel transport, installation samt underhåll. De kan också utrustas med låsbara dörrar samt skräddarsys för specialapplikationer.

En mycket stor fördel är också att kapslingarna tillverkas av vår egen fabrik, vilket gör oss oberoende av underleverantörer och mycket flexibla med leveranstid och utformning.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Miljö Mix® – Lågförlustalternativ till oslagbart pris!

Nu lanserar vi den fjärde medlemmen i vår familj med miljöanpassade transformatorer – Miljö Mix®.

Det här är alternativet för dig som vill ha extremt låga tomgångsförluster, men som ändå inte vill betala för en transformator med specialstål som kan vara upp till tre gånger så dyr.

Miljö Mix® är nämligen en transformator med konventionellt material där man prioriterat låga tomgångsförluster framför dito belastningsförluster och på så sätt fått till en optimal kombination för många applikationer. Den passar bäst för dig som har en genomsnittlig låg till medelhög belastning, men som ändå har behov av mer effekt under vissa perioder.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer.

Superintend® – Isolationsövervakning för ojordade nät

Öka personsäkerheten och minska brandrisken i sjukhus- och industrimiljöer med vårt nya system för isolationsövervakning.

– Vårt system för jordfelsövervakning för femledarnät är välkänt och har funnits länge på marknaden, säger VD, Staffan Altback.

– Äntligen utökar vi alltså programmet med övervakning för IT-nät. Detta gör att vi nu har ett komplett system för övervakning av samtliga typer av nät och att det faktiskt nu också finns ett alternativ till det dominerande systemet på marknaden.

– Vi siktar naturligtvis på att bli såväl teknik- som prisledande i det här segmentet och vi ser det här som investering på lång sikt, avslutar Staffan Altback.

Det finns många fördelar med ett sådant här system, till exempel kan man genom kontinuerlig mätning av isolationsnivån i en industrimiljö undvika att bryta kritiska processer, samtidigt som man behåller säkerheten i anläggningen. I en sjukhusmiljö är det naturligtvis också viktigt att man också bibehåller personsäkerheten samtidigt som det är lika viktigt att livsuppehållande utrustning alltid fungerar.

Mer information kommer inom kort, men du kan redan nu ladda ner en broschyr som beskriver systemet för isolationsövervakning här.

Ovan ser du en bild på IM-01, som är den nya kontrollenheten i vårt system.

Miljö Max® – Lågförlustalternativ med amorf kärna

Trenden mot transformatorer med allt lägre förluster fortsätter och sedan några år har vår transformator, Miljö Plus® vunnit allt mer mark. Den här typen av transformatorer ger en överlägsen livslängdsekonomi och de betalar sig ofta efter bara något års användning.

Nu tar vi ytterligare ett steg och introducerar, Miljö Max®, en transformator med extremt låga tomgångsförluster – perfekt när transformatorn har en låg genomsnittlig belastning.

Miljö Max® är en transformator med amorf kärnplåt och detta möjliggör en dramatisk reducering av tomgångsförlusterna – faktiskt upp till 75% jämfört med en standardtransformator! Som exempel kan nämnas att man på en 1250 kVA med amorf kärna kan spara upp till 16000 kWh på ett år. Än så länge är det förhållandevis dyrt att tillverka kärnor av amorf kärnplåt och därför betingar den här typen av transformatorer ett högre pris,  men vid höga förlustvärderingar och låg belastning kan de ändå vara en bra investering.

Vilken transformatortyp skall jag ha?

Förutom Miljö Max® , så består vår serie miljöanpassade transformatorer av Miljö Plus® – som vi rekommenderar vid medelhög till hög belastning och Miljö Bas® – som vi rekommenderar vid låg till medelhög belastning samt när ett lägre inköpspris är viktigare än total livslängdsekonomi.Kontakta oss så hjälper vi dig att räkna ut vilken typ som passar just ditt projekt.

Vad är en amorf legering?

Metaller har en kristallin struktur med en regelbunden struktur av atomer. En amorf metall, däremot har en oregelbunden struktur. Den amorfa strukturen uppnås genom att metallen snabbt övergår från flytande till fast form, oftast genom snabb nedkylning. Metallen behåller då sin oregelbundna struktur och blir amorf. Tidigare har tillverkning av amorf metall setts som nästan omöjlig, men nu har man hittat en tillförlitlig teknik. Amorf metall är mycket stark och har väldigt bra magnetiska egenskaper, men den kräver en avancerad teknik och speciella maskiner för att kunna framställas.

Varför är tomgångförluster så viktiga?

En transformators livslängd är väldigt lång, ofta räknar man med en genomsnittlig användning på cirka 30 år. Därför är det naturligtvis väldigt viktigt att reducera tomgångsförlusterna, eftersom de är konstanta oavsett belastning. Transformatorer med amorf kärna har bara en tredjedel av en konventionell transformators tomgångsförluster. Beroende på belastning kan man alltså spara upp till två tredjedelar av de totala  förlusterna och även vid en belastning på 50% kan man spara upp till 45% av de totala förlusterna.

Vill du veta mer om miljöanpassade transformatorer? Kontakta oss.

Unitrafo slutar marknadsföra ”dyra” transformatorer

Under många år förklarade vi, ofta för döva öron, att en transformator med ett lågt pris kunde bli väldigt dyr i längden. Detta beror naturligtvis på att den ”billiga” transformatorn oftast har höga förluster, vilket är lika med en lägre verkningsgrad. Idag känner de flesta till detta faktum och som ett led i vår strävan att marknadsföra så miljöanpassade produkter som möjligt, har vi beslutat ta bort alla typer av transformatorer som vi inte anser håller måttet i en framtida, hållbar miljö. Samtidigt med denna åtgärd, ligger vi i startgroparna för att introducera nästa generation av transformatorer, med extremt mycket lägre förluster än vad som tidigare varit möjligt att tillverka.
För bara några år sedan var det fortfarande starkt fokus på billiga transformatorer. Vi har dock alltid varit noga med att förklara att den dyraste transformatorn var den som var billigast eftersom den hade lägst förluster och att detta i de flesta fall betalade sig på bara några års sikt. Svaret vi ofta fick var att det där brydde man sig inte så mycket om, viktigast var vad transformatorn kostade i kronor och ören eftersom det var detta de som höll i pengarna var intresserade av.

Idag är verkligheten en helt annan. De flesta frågar efter transformatorer med låga förluster och allt som oftast finns detta krav också inskrivet redan i konsultspecifikationen.

Men vi nöjer oss inte med detta. Jakten går vidare mot ännu mer energisnåla lösningar och vi kommer själva inom kort att introducera nya serier av transformatorer med ännu lägre förluster.

Därför kändes det väldigt naturligt att ta steget fullt ut och sluta marknadsföra transformatorer som tillhör en svunnen tid, där bara kronor och ören räknades och där någon annan skulle ta hand om den miljö som vi sakta men säkert höll på att förstöra.

Kontakta gärna oss för mer information.