Oljeisolerad shuntreaktor för säkrare elnät

Oljeisolerad shuntreaktor – för säkrare elnät och lägre energiförluster

Shuntreaktorer används där det är nödvändigt att hålla spänningen på stabil nivå i kraftnät med långa överföringar, såväl ovan som under jord. Typiska tillämpningar är vindkraftparker, tunnelbana, urbana distributionssystem, industriområden m.fl. Shuntreaktorer finns i torr-, gjutharts- och oljeisolerade varianter.

Läs mer

Transformatorer med reducerade elektromagnetiska fält

 

Oljeisolerad transformator med reducerat magnetfält

De senaste årens ökande elektrifiering av samhället, har satt fokus på möjliga hälsorisker orsakade av elektromagnetiska fält. Fenomenet definieras som ”elektromagnetisk nedskräpning” och nämns i samband med av människan skapade elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält. Dessa skiljer sig från de magnetfält som förekommer naturligt i naturen. Magnetisk nedskräpning uppmärksammas mer i vissa länder, exempelvis i Schweiz, där en speciell förordning (ORNI) är utformad för att skydda människor mot skadlig icke-joniserande strålning.

Läs mer

E-Dry® – Ny serie transformatorer för hög brandsäkerhet

E-Dry, transformatorn för högsta brandsäkerhet

Det växande intresset för en hållbar miljö är inget nytt för Unitrafo. Vi har under många år försökt påverka våra kunder att välja transformatorer med så låga energiförluster som möjligt. Detta har resulterat att vi idag nästan uteslutande säljer miljöanpassade transformatorer.

Nu tar vi ytterligare ett steg och introducerar E-Dry®, en ny serie transformatorer med extremt låg brandbelastning*, vilket gör att de passar utmärkt för installationer där hög brandsäkerhet och säker miljö är viktiga parametrar.
En annan stor fördel med dessa transformatorer är att de är i princip 100% återvinningsbara, vilket naturligtvis bidrar till en bättre miljö, eftersom inget material tillförs framtida avfall.
E-Dry® finns både för distribution och för speciella applikationer upp till 36 kV. Isolationsmaterialet som används är klass F och/eller H, vilket garanterar hög temperaturtålighet och utrymmesbesparande dimensioner.
Jämfört med en gjuthartsisolerad transformator, som också har en låg andel brännbart material, så har en E-Dry® upp till tio gånger lägre andel brännbart material. Detta kan skapa betydande besparingar på byggkostnader genom att brandmotståndet inte behöver vara lika omfattande.

Kontakta oss om du behöver en offert eller bara vill ha mer information.

*Brandbelastning är ett mått på hur mycket energi som kan frigöras genom förbränning i ett visst utrymme och mäts i megajoule per kvadratmeter golvarea (MJ/m²)

Stort sortiment av UL-CSA-godkända transformatorer för lågspänning

Vi samarbetar sedan en tid med en av få tillverkare i Europa som kan erbjuda standardtransformatorer som är UL-CSA listade. Transformatorerna finns i 1-fasutförande upp till 10 kVA och i 3-fasutförande upp till 80 kVA. För övriga storlekar och utförande, kan vi oftast erbjuda tillverkning enligt UL-CSA isolationssystem, alltså med godkänt material.

För dig som funderar på eller kanske redan arbetar på den nordamerikanska marknaden är ovanstående godkännande oftast förutsättningen för att alls få leverera sina produkter, så kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Vill du istället börja med att läsa mer kan du ladda ner vår katalog här

 

Ny kontrollenhet för jordfelsövervakning

VR-16 – Kontrollenhet för jordfelsövervakning

VR-16, heter vår nya kontrollenhet i Superintend®-familjen med produkter för jordfelsövervakning för alla slags nät. Den är avsedd för övervakning av enstaka mätpunkter och ersätter VR-14 som varit en storsäljare i många år.

Den nya enheten är mycket kompakt och enkel att installera, på DIN-skena eller i skåpfront. Du kan enkelt ställa larmgränsen från 10 mA upp till hela 10 A. Den övervakar ditt elsystem kontinuerligt och har även en självtestfunktion som larmar om något blir fel på instrumentet eller anslutningen till strömtransformatorn.

Läs gärna mer i det här databladet eller kontakta oss för mer information.

Transformatorer med amorf kärna från Unitrafo

Supereffektiva transformatorer med amorf kärna

När ekodesigndirektivet implementerades 1 juli 2015 blev det endast tillåtet att sälja transformatorer som följde detta direktiv. För oss var detta välkommet, eftersom vi marknadsfört miljöanpassade transformatorer i snart 20 år.

Därför känns det också helt naturligt att redan nu ta nästa steg mot en ännu mer hållbar miljö. Vi introducerade faktiskt transformatorer med amorf kärna redan 2013, men nu tar vi alltså nästa steg med en ny serie oljeisolerade och gjuthartsisolerade transformatorer som är upp till 50% bättre än eco design.

Nedan visas en jämförelse hur mycket man kan spara jämfört med andra typer av av transformatorer. Exemplet visar en gjuthartsisolerad transformator på 1000 kVA.

Effekt1000kVA
-Tomgångsförluster (W)Belastningsförluster (W)
Äldre transformator (DIN-standard)210010000
Eco design1300 (-38%)9000 (-10%)
Amorf kärna590 (-72%)7250 (-28%)

Som du ser är det mycket stora skillnader, speciellt på tomgångsförlusterna.

Och för att enklare illustrera hur du både kan spara pengar och skona miljön, så kan man använda följande enkla formel:

Tomgångsförluster (kW) + (Belastningsförluster kW x (Belastningsgrad % x Belastningsgrad %)) x 365 (dagar) x 24 (timmar) x energikostnad (kr/kWh)

I denna formel har vi valt att inte ta med kostnader som inflation, ränta, ev miljöskatter osv. Detta skulle naturligtvis ytterligare gynna en transformator med lägre förluster, men vi anser ändå att det räcker med ovanstående för att visa fördelarna med en amorf transformator.

Om vi tar ett konkret exempel, så kan man tänka sig att ovanstående transformatorer har en genomsnittlig belastningsgrad på 50% under ett år.

Då sparar du nästan 50% varje år om du byter ut en äldre transformator mot en ny med amorf kärna. Intressant är också att även om du väljer en eco design-transformator så har den 32% högre kostnader än en motsvarande transformator med amorf kärna.

Om man betänker att en normal livslängd för en transformator är 40, ibland 50 år, så blir kalkylen enkel. Transformatorer med amorf kärna är framtiden – redan idag!

Välkommen att kontakta oss för mer information.

 

 

 

 

Kapslingar upp till IP54 för torrisolerade transformatorer

box_ip33_new

Nya kapslingar med maximalt skydd mot korrosion och svåra väderförhållanden.

För två år sedan startade vi vår egen tillverkning av kapslingar och nu kan vi alltså introducera en helt ny serie med kapslingstyper för alla tänkbara applikationer.

De nya kapslingarna tillverkas i skyddsklasser från IP21 till IP54 och kan användas i såväl kalla förhållanden med snö som i mycket varma förhållanden med temperaturer över 50 grader C och sand.

Alla typer följer naturligtvis gällande regler och är konstruerade för både enkel transport, installation samt underhåll. De kan också utrustas med låsbara dörrar samt skräddarsys för specialapplikationer.

En mycket stor fördel är också att kapslingarna tillverkas av vår egen fabrik, vilket gör oss oberoende av underleverantörer och mycket flexibla med leveranstid och utformning.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Miljö Mix® – Lågförlustalternativ till oslagbart pris!

Nu lanserar vi den fjärde medlemmen i vår familj med miljöanpassade transformatorer – Miljö Mix®.

Det här är alternativet för dig som vill ha extremt låga tomgångsförluster, men som ändå inte vill betala för en transformator med specialstål som kan vara upp till tre gånger så dyr.

Miljö Mix® är nämligen en transformator med konventionellt material där man prioriterat låga tomgångsförluster framför dito belastningsförluster och på så sätt fått till en optimal kombination för många applikationer. Den passar bäst för dig som har en genomsnittlig låg till medelhög belastning, men som ändå har behov av mer effekt under vissa perioder.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer.

Superintend® – Isolationsövervakning för ojordade nät

Öka personsäkerheten och minska brandrisken i sjukhus- och industrimiljöer med vårt nya system för isolationsövervakning.

– Vårt system för jordfelsövervakning för femledarnät är välkänt och har funnits länge på marknaden, säger VD, Staffan Altback.

– Äntligen utökar vi alltså programmet med övervakning för IT-nät. Detta gör att vi nu har ett komplett system för övervakning av samtliga typer av nät och att det faktiskt nu också finns ett alternativ till det dominerande systemet på marknaden.

– Vi siktar naturligtvis på att bli såväl teknik- som prisledande i det här segmentet och vi ser det här som investering på lång sikt, avslutar Staffan Altback.

Det finns många fördelar med ett sådant här system, till exempel kan man genom kontinuerlig mätning av isolationsnivån i en industrimiljö undvika att bryta kritiska processer, samtidigt som man behåller säkerheten i anläggningen. I en sjukhusmiljö är det naturligtvis också viktigt att man också bibehåller personsäkerheten samtidigt som det är lika viktigt att livsuppehållande utrustning alltid fungerar.

Mer information kommer inom kort, men du kan redan nu ladda ner en broschyr som beskriver systemet för isolationsövervakning här.

Ovan ser du en bild på IM-01, som är den nya kontrollenheten i vårt system.