Om Unitrafo – Historik & Framtid

Unitrafo startades 1989 som ett försäljningsbolag i Mora Transformer-gruppen som då hade tillverkning i både Sverige och Tyskland. 1992 köptes Unitrafo ut från Mora Transformer och är sedan dess ett helt fristående bolag. Samma år flyttades också verksamheten till Askim utanför Göteborg, en plats vi varit trogna sedan dess.

Vi arbetar i första hand med miljöanpassade transformatorer och produkter för säker elkraft och förbättrad elmiljö. Vi har ingen egen tillverkning utan verksamheten bygger på ett nära samarbete med flera ledande tillverkare i Europa. Merparten av vår tillverkning sker i norra Italien, där vår huvudfabrik, GBE finns. De tillverkar allt från transformatorer för lågspänning till större krafttransformatorer och reaktorer. Bland övriga samarbetspartners kan nämnas: Trafox (Finland), Ocrev (Italien), Meth (Italien) och Frer (Italien).

Bland våra kunder återfinns de flesta större industrier inom fordonstillverkning, stål, papper och gruvdrift i Sverige. Dessutom kraft- och nätbolag som Vattenfall, E.on, Fortum, Göteborg Energi och Öresundskraft. Holtab, som bland annat tillverkar nätstationer och bygger lågspänningsställverk, är en annan mycket viktig kund för oss. Bland entreprenadföretagen är listan lång, men ABB, Siemens, Eitech, Midroc, Assemblin och Caverion hör alla till våra återkommande kunder. Slutligen vill vi även nämna ställverkstillverkare, skåpbyggare och installatörer, där många av de kunder vi samarbetat längst med, återfinns.

Vi omsätter idag (2022) ca 87 miljoner SEK och verkar i en bransch som växer så det knakar. Framtidens nät skall anpassas för kommande utmaningar. Förnybar el, nya vägar och järnvägar, nya bostäder och upprustning av stam- och distributionsnät kommer att hålla grytan kokande i många år framöver.

Vi tror att en omväxlande framtid passar ett litet, flexibelt företag med stora resurser perfekt. Unitrafo är alltså redo att utveckla och utvecklas i den takt framtida elmiljö kräver och vi ser därför fram emot många givande och intressanta år framöver.

Elkvalitet och miljöanpassning

Vi har ett komplett sortiment av miljöanpassade transformatorer. Vårt system för jordfelsövervakning Superintend® är ett annat steg på vägen mot bättre elmiljö. Det tillhör marknadens mest avancerade. Har du andra problem kan kanske produkter som filterdrosslar, störskyddstransformatorer eller spänningsstabilisatorer vara lösningen. Klicka på produkter så finner du en komplett sammanställning av våra produkter inklusive tekniska data.

Kontakta oss för mer information

Certifieringar

Sedan 2002 är vi certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Vi är också godkända leverantörer enligt Achilles Utilities NCE – det nordiska prekvalificerings-systemet som de flesta ledande energibolag är anslutna till – samt TransQ, ett prekvalificeringssystem för den skandinaviska transportbranschen, där bland annat Trafikverket ingår.

Allt detta gör att  det är enkelt och säkert att handla produkter från oss.

Unitrafos Medarbetare

Staffan Altback

Direkt: 031-68 92 91

Tekniska frågor och Försäljning

Thomas Carlsson

Direkt: 031-68 92 92

Marknadsföring och Försäljning

Henrik Sjökvist

Henrik Sjökvist

Direkt: 031-68 92 96

Försäljning

Susanne Altback

Direkt: 031-68 92 94

Administration och Transporter