Lågspänningstransformatorer

Våra lågspänningstransformatorer finns från 4 kVA upp till 2000 kVA och tillverkas i Finland (Muuntosähkö) respektive Italien (Meth). Dessa transformatorer är oftast torrisolerade, men finns även i gjutharts- och oljeisolerat utförande.  Vi kan också erbjuda samtliga  kapslingsklasser upp till IP65.

Mycket robusta och driftsäkra transformatorer för de flesta applikationer, till exempel industri, fartyg och järnväg. Vi har även transformatorer som är ”jordbävningsprovade” enligt Forsmark klass 6 och levereras bland annat till kärnkraftsindustrin. Andra stora kunder är Trafikverket och SL. Även CSA- och UL-godkända transformatorer i standardstorlekar.

Isolertransformatorer

Isolertransformatorer används för att (galvaniskt) skilja nätdelar eller känsliga apparater från det allmänna elnätet. På så sätt ökar elsäkerheten och risken för elolyckor minskar. Isolertransformatorer reducerar även störningar från nätet t ex transienter, strömspikar, överspänningar och övertoner, vilket i sin tur bidrar till avsevärt ökad livslängd på anslutna apparater.

Störskyddstransformatorer

Störskyddstransformatorer används för att dämpa störningar från nätet och som skiljetransformatorer. Genom konstruktionen uppnås en hög dämpning av symmetriska och asymmetriska störningar. Sekundärnätets isolationstillstånd kan övervakas med hjälp av relä. Olika övervakningssystem finns beroende på om nätet är jordat (Superintend VRE) eller isolerat, Superintend IM01.

Transformatorerna har god dämpning av symmetriska och asymmetriska störningar – ca 80 dB för 3-fastransformatorer resp 120 dB för 1-fastransformatorer.

Transformatorerna används för att skydda känslig elektronisk utrustning eller prioriterade nätdelar från högfrekventa störningar, stora jordströmmar och transienter från nätet. Mycket korta leveranstider, även för specialtillverkningar.

Behöver ni speciallösningar?

3-fas lågspänningstransformator, typ T3T

3-fas lågspänningstransformator, typ T3T

Transformator 40-400 kVA T3T

Transformator 40-400 kVA

Skyddskapsling IP21 - Meth

Kapsling IP21

Effektområde:

  • 4 kVA upp till 2000 kVA

Spänningsområde:

  • Max primär- och sekundärspänning 1100V

Skyddsform:

  • IP00, IP21, IP23, IP34, IP44 & IP54, som standard, upp till IP65 på begäran.

Kylning:

  • AN (naturlig kylning som standard, AF (forcerad kylning) på beställning

Normer:

  • IEC 60076 (även DNV, LRS, CSA, UL etc. vid behov)

Temperaturklass:

  • F/155 °C alt enligt önskemål

Garantitid:

  • 2 år är standard. Utökad garanti enligt överenskommelse

Avtalsvillkor:

  • NL09 alt enligt överenskommelse