Miljöanpassade  transformatorer – nu och i framtiden

En transformator har en beräknad livslängd på 30-40 år. Sannolikt håller den ännu längre. Det är alltså viktigt att du investerar i en transformator som klarar morgondagens krav redan nu. Det är bland annat därför vi redan börjat leverera transformatorer som klarar det EU-direktiv som träder ikraft först 1 juli 2021.

Med Unitrafo får du både erfarenhet, kunskap och framtidsvisioner på köpet. Vi är specialister på transformatorer sedan drygt 30 år och har ett nära samarbete med flera av de främsta tillverkarna i Europa. Tillsammans utvecklar vi produkter för nordiskt klimat och miljö, så du kan alltid vara säker på att få en produkt som passar just dina behov. Kontakta oss så får du personlig service och trevligt bemötande – från start till mål.

Transformatorer för alla slags applikationer

Vi levererar transformatorer från 10 VA upp till cirka 500 MVA och för de flesta användningsområden, allt ifrån mindre isolertransformatorer till större krafttransformatorer för industri och elverk. Se vår produktsida om du vill veta mer.

Ekodesign – våra miljöanpassade transformatorer

För att följa de EU-regler som trädde i kraft den 1 juli 2015 har Unitrafo en produktlinje där samtliga produkter klarar kraven för Eco design – Tier 1. Vi har även förberett för de krav som kommer att införas 1 juli 2021 (Tier 2) och kan naturligtvis leverera transformatorer som klarar även dessa krav.

Vi marknadsför fyra typer: MiljöEko® och MiljöEko2® – som passar vid medelhög belastning, MiljöPlus® som passar vid medelhög till hög belastning samt MiljöMax®, med amorf kärna, när du har hög förlustvärdering, varierande laster men låg genomsnittlig belastning.

Två av produktnamnen, Plus och Max, känner du kanske till sedan tidigare, dessa är nu uppdaterade för att klara gällande krav. Eko, är vår basmodell som naturligtvis också följer gällande krav och, slutligen, den nya Eko2,  som följer de krav som träder i kraft 2021. Gemensamt för samtliga typer är låga totala effektförluster, något som ger lägre miljöpåverkan och en överlägsen livslängdsekonomi.

OBS! Bilden visar en gjuthartsisolerad transformator, men ekodesigndirektivet gäller naturligtvis även oljeisolerade distributionstransformatorer samt krafttransformatorer.

Gjuthartsisolerad transformator från Unitrafo i Tingstadstunneln Göteborg