Miljöanpassade  transformatorer – för industri och energibolag

En transformator, anpassad speciellt för industri och energibolag, har en beräknad livslängd på 30-40 år. Sannolikt håller den ännu längre. Det är alltså viktigt att du investerar i en trafo som klarar morgondagens krav redan nu. Det är bland annat därför vi hela tiden arbetar med att överträffa de lagkrav som gäller och att vi med jämna mellanrum presenterar nya produkter som har lägre miljöpåverkan än befintliga produkter på marknaden.

Med Unitrafo får du både erfarenhet, kunskap och framtidsvisioner på köpet. Vi är specialister på transformatorer, för användning inom industri och energibolag, sedan drygt 30 år och har ett nära samarbete med flera av de främsta tillverkarna i Europa. Tillsammans utvecklar vi produkter för nordiskt klimat och miljö, så du kan alltid vara säker på att få en produkt som passar just dina behov. Kontakta oss så får du personlig service och trevligt bemötande – från start till mål.

Transformatorer för alla slags applikationer

Vi levererar transformatorer från 10 VA upp till cirka 600 MVA och för de flesta användningsområden, allt ifrån mindre isolertransformatorer till större krafttransformatorer för industri och energibolag. Se vår produktsida om du vill veta mer.

Ekodesign fas 2 – våra miljöanpassade transformatorer

Unitrafo följer de EU-regler som trädde i kraft den 1 juli 2021 och har en produktlinje där samtliga produkter klarar kraven för Eco design – Tier 2. Vi har även presenterat nya produkter som överträffar nyss nämnda krav.

Idag marknadsför vi tre typer: MiljöEko2® – som passar vid medelhög belastning, MiljöPlus® som passar vid medelhög till hög belastning samt MiljöMax®, med amorf kärna, när du har hög förlustvärdering, varierande laster men låg genomsnittlig belastning. Gemensamt för samtliga typer är låga totala effektförluster, något som ger lägre miljöpåverkan och en överlägsen livslängdsekonomi.

OBS! Bilden visar en gjuthartsisolerad trafo, men ekodesigndirektivet gäller naturligtvis även oljeisolerade distributionstransformatorer samt krafttransformatorer.

Gjuthartsisolerad transformator från Unitrafo i Tingstadstunneln Göteborg