Jordfelsövervakning & Isolationsövervakning – Superintend®

Jordfelsövervakning – Superintend® via Internet

Med vårt system för jordfelsövervakning kan du övervaka din anläggning från vilken Internetansluten dator som helst. Alla kontrollenheter har nämligen en inbyggd webbserver som du kan logga in på från din vanliga webbläsare.

Systemet har också ett mobilanpassat gränssnitt, så att du enklare kan sköta övervakningen via din smartphone eller surfplatta. I vår nya serie kontrollenheter, kan du välja på 8, 32 eller 64 mätpunkter. Du kan naturligtvis också bygga ihop flera enheter till större system.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Du kan också ladda ner broschyren genom att klicka på bilden här nedan.

Varför jordfelsövervakning?

Ett jordat elsystem bör övervakas kontinuerligt för att upptäcka fel och generera larm för följande:

 • kabelfel (till exempel en klämd kabel)
 • sammankopplingar av noll- och skyddsledare
 • inkoppling av felaktiga apparater
 • försämrad isolation
 • långsamt växande läckströmmar, ej tillräckliga för att lösa ut säkring eller brytare

Varför jordfelsövervakning – Superintend®?

Jordfelsövervakning är en förutsättning när du vill ha högsta möjliga brand- och elsäkerhet. Men för att övervakningen skall vara effektiv krävs först och främst att den är kontinuerlig, dvs att den testar samtliga mätpunkter hela tiden. Utrustningen bör också ha en minnesfunktion som kan visa tid, storlek och varaktighet på uppträdande jordfel.

Med denna funktion kan du enkelt lokalisera till exempel tillfälliga jordfel. Dessutom skall du inte behöva stå parkerad framför ett instrument hela tiden. För detta behövs en möjlighet till fjärrstyrning och analys – naturligtvis via PC, för den som önskar. Slutligen skall du enkelt kunna montera utrustningen och slippa kalibrera anläggningen efter installation. Allt ovanstående tycker vi är grundläggande krav du kan ställa på ett jordfelsövervakningssystem.

Hur många är det då som klarar kraven?
Svaret är Superintend®.

Därför skall du välja Superintend om du vill ha ett avancerat system med unika analysmöjligheter. På köpet får du en säker elanläggning som minskar risken för brand och personskador.

Hur fungerar det?

Läckströmmar mäts av en känslig summaströmtransformator. Fas- och nolledare dras igenom strömtransformatorn. Om elsystemet har en separat skyddsjord, måste den dras utanför strömtransformatorn.

Kabeldragning - principskiss - Jordfelsövervakning - Superintend® från Unitrafo
Jordfelsövervakning - Superintend® från Unitrafo

Jordfelsövervakning – för enstaka mätpunkter

Användningsområden

Kontrollenhet för enstaka mätpunkter. Visar felström i absoluta tal. Enkel inställning av larmgräns och tidsfördröjning.

 • Övervakning av enstaka huvudledning
 • Övervakning av enstaka stigar- eller gruppledningar
 • Övervakning av enstaka motorer viktiga för produktion
 • Kontinuerlig övervakning gör det möjligt att upptäcka isolationsfel som normalt inte löser en motorskyddsbrytare
 • Särskild övervakning av enskild central

Kontrollenhet VR-16 – Nyhet!

Övervakar kontinuerligt läckströmmen. Då det inställda gränsvärdet överskrids ger VR-16 larm eller kopplar bort den felaktiga apparaten eller nätdelen.

 • Tydlig digital visning, god avläsningsnoggrannhet vid små läckströmmar
 • Mäter rätt även vid övertonshaltiga strömmar
 • Tål strömstötar
 • 2 st potentialfria växelkontakter, 250 VAC, 5 A

Jordfelsövervakning – för flera mätpunkter / större system

Med inbyggd webserver för övervakning av VRE-enheten via internet

 • Med infälld monteringssats för enkel panelinstallation
 • Kapsling i DIN-standard
 • Sammankoppling av instrument och strömtransformatorer med standardkabel
 • Enkel utbyggnad till större system.
 • Kontinuerlig övervakning av samtliga mätpunkter
 • Enkelt handhavande med överblickbara menyer.
 • Kan även visa min- och maxström.
 • Övervakning via internet oavsett var du befinner dig
 • Övervakning via valfri webbläsare – i dator, surfplatta eller mobil

Summaströmtransformatorer

VMI* = sluten typ

VMIK* = delbar typ

VMIC* = rektangulär typ

*Finns även som SMI, SMIK & SMIC, avsedda för kabeldragning med vanlig RK

Jordfelsövervakning från Unitrafo

Exempel på övervakningspunkter

1. Mätning av summaström i huvudledning.
Mätmetoden är tillräcklig i små nät med ett begränsat antal elapparater. I stora nät blir felsökningen arbetsam och små förändringar i läckströmmen passerar obemärkta.

2. Mätning i ledning mellan nollpunkt och huvudjordskena.
Mätningen motsvarar metoden i föregående punkt. Fördelaktigt mätställe. Mätning kan ske med mindre transformatorer.

3. Mätning i TE-ledning.
Om en separat ledning, TE till störningsfri jord används lönar det sig att utvidga övervakningen också till denna.

4. Övervakning av 3-fas motor eller annan apparat som matas med 3-fasledning.
Med övervakningen kan man följa isolationsnivån för apparaten eller nätdelen och larm fås vid försämrad isolation redan innan skyddsbrytare eller kortslutningsskydd aktiveras.

5. Mätning i stigarledning eller i matarledning för enskild apparat.
Lämpar sig för små nät. I stora nät blir det svårt att lokalisera felkopplingar eller andra fel.

6. Övervakning av ett enfasnät.
Exempelvis någon grupp eller en enskild apparat. Felstället lokaliseras lätt. Om det är fråga om en grupp med flera anslutna vägguttag eller andra förbrukningspunkter används känslig tångamperemeter för att lokalisera felstället.

7. Mätning av transformator, UPS eller annan apparat från primärsidan.
Apparatens isolationsnivå övervakas med denna mätning.

8. Mätning av isoler- eller störskyddstransformator från sekundärsidan.
Mätningen används allmänt i samband med logikkretsar eller annan känslig elektronisk utrustning. Med mätningen övervakas isolation eller kopplingen av kretsar eller apparater anslutna till sekundärsidan.

Guide för val av strömtransformator

TypØ mmA mmB mmC mmE mmF mmVikt kgMax kabel: ex
VMI-2525462653350,15< 4x25 AKKJ/FKKJ
VMI-353890469670380,30< 4x70 AKKJ/FKKJ
alt < 3 // 4x6 EKKJ
VMI-6062904612570380,54< 4x240 AKKJ/FKKJ
alt < 3 // 4x35 FKKJ
VMI-95971465016110238< 3 // 4x120/50 AKKJ/FKKJ
VMI-13013419654200138421,25< 3 // 4x240/50 AKKJ/FKKJ
VMI-20020026668255200501,50< 4 // 4x240/50 AKKJ/FKKJ
VMIK-2523462667350,21< 4x10 AKKJ/FKKJ
VMIK-3535904611070380,36< 4x50 AKKJ/FKKJ
alt < 3 // 4x35 FKKJ
VMIK-6060904614070380,60< 4x185 AKKJ/FKKJ
VMIK-95951465016110238< 3 // 4x120/50 AKKJ/FKKJ
VMIK-13013019654198138421,45< 3 // 4x240 AKKJ/FKKJ
VMIK-20020026668255200501,70< 4 // 4x240 AKKJ/FKKJ
Superintend jordfelsövervakning - principskiss

Strömtransformatorer för montage på skenpaket

TypH mmL mmA mmB mmC mm
VMIC(K)
70 x 175
7017526065155
VMIC(K)
70 x 400
7040048565155
VMIC(K)
105 x 356
10535644065190
VMIC(K)
105 x 400
10540048565190
VMIC(K)
204 x 356
20435644065290
VMIC(K)
204 x 508
20450859565190
Summaströmtransformatorer - principskiss

Isolationsövervakning – Superintend®

Isolationsövervakning för ojordade nät (IT)

Isolationsövervakning – Superintend® minskar risken för brand-och personskador.

Fördelen med ett IT-nät, är att felströmmarna blir avsevärt lägre vid ett eventuellt jordfel eller isolationsfel, jämfört med konventionella direktjordade nät (t.ex. femledarnät) Ett första jordfel i ett IT-nät får inte heller påverka driften. Därför används ofta IT-nät i applikationer där man vill undvika avbrott.

Ett vanligt område är inom sjukvården, där man i så kallade Grupp 2-rum med t ex livsuppehållande utrustning naturligtvis vill undvika avbrott.

Ett annat område är inom industrin, där man t ex inom processindustrin vill undvika avbrott i kritiska processer.

Uppbyggnad av systemet

Utrustningen kontrollerar kontinuerligt isolationen i det isolerade elsystemet genom att avge ett testsignalmönster med två sinusformade spänningar. Signalen ger upphov till en liten injektionsström som går genom isolationsresistansen och kapacitansen till PE-potentialen. Genom avancerad mätteknik analyserar sedan utrustningen resistans- och kapacitansvärden.

Detta testsystem fungerar i alla slags elsystem, från likström till växelström och uppfyller svarstiderna i IEC 61557-8. Mätmetoden lämpar sig också väl för system med hög kapacitans och resistans samtidigt. Ytterligare en fördel är visningen av reell kapacitans.

Detta är några av de viktigaste fördelarna med vårt system:

 • Visuellt användargränssnitt och enkel installation
 • Automatisk avkänning av nätets impedans och kapacitans (subharmonisk distorsion)
 • Övervakning av belastning och temperatur på isolertransformatorn – potentialfri kontakt
 • Samma system till både industriella- och medicinska tillämpningar
 • Tillvalsmoduler för fjärrövervakning av isolation och transformator
 • Möjlighet att ansluta övervakningsenheter för mätning av skyddsjord
 • Utbytbart microSD-kort för analys av historik och felhändelser

Kontrollenhet - IM01

Superintend kontrollenhet IM-01 för isolationsövervakning från Unitrafo
Isolationsövervakning från Unitrafo

Kopplingsschema 3-fassystem för industriella tillämpningar. Klicka för större bild.