Unitrafo slutar marknadsföra ”dyra” transformatorer

Under många år förklarade vi, ofta för döva öron, att en transformator med ett lågt pris kunde bli väldigt dyr i längden. Detta beror naturligtvis på att den ”billiga” transformatorn oftast har höga förluster, vilket är lika med en lägre verkningsgrad. Idag känner de flesta till detta faktum och som ett led i vår strävan att marknadsföra så miljöanpassade produkter som möjligt, har vi beslutat ta bort alla typer av transformatorer som vi inte anser håller måttet i en framtida, hållbar miljö. Samtidigt med denna åtgärd, ligger vi i startgroparna för att introducera nästa generation av transformatorer, med extremt mycket lägre förluster än vad som tidigare varit möjligt att tillverka.
För bara några år sedan var det fortfarande starkt fokus på billiga transformatorer. Vi har dock alltid varit noga med att förklara att den dyraste transformatorn var den som var billigast eftersom den hade lägst förluster och att detta i de flesta fall betalade sig på bara några års sikt. Svaret vi ofta fick var att det där brydde man sig inte så mycket om, viktigast var vad transformatorn kostade i kronor och ören eftersom det var detta de som höll i pengarna var intresserade av.

Idag är verkligheten en helt annan. De flesta frågar efter transformatorer med låga förluster och allt som oftast finns detta krav också inskrivet redan i konsultspecifikationen.

Men vi nöjer oss inte med detta. Jakten går vidare mot ännu mer energisnåla lösningar och vi kommer själva inom kort att introducera nya serier av transformatorer med ännu lägre förluster.

Därför kändes det väldigt naturligt att ta steget fullt ut och sluta marknadsföra transformatorer som tillhör en svunnen tid, där bara kronor och ören räknades och där någon annan skulle ta hand om den miljö som vi sakta men säkert höll på att förstöra.

Kontakta gärna oss för mer information.