Gjuthartsisolerade transformatorer

Våra gjuthartsisolerade transformatorer tillverkas i Italien och är den typ av transformatorer vi säljer överlägset flest av. Det finns flera anledningar till detta, men i korthet kan man säga att de senaste årens utveckling av denna typ gjort att man kan använda den för nästan alla slags applikationer. De innehåller inga vätskor; är självsläckande vid extern brand; kan användas i miljöer med hög luftfuktighet och hög nedsmutsning. De kan även installeras i både mycket höga respektive låga temperaturer.  Några exempel på applikationer är: kraft, distribution, frekvensomriktardrift, magnetisering, nollpunkt och specialanpassningar – exempelvis reducerade magnetfält.

Tekniska data

Effekt10 kVA - 30 MVA
Konstruktionsspänningupp till 52 kV
Temperaturklasser (material)F (155°C), H (180°C)
Omgivningstemperatur-60°C till +60°C
LindningsmaterialAluminium alt Koppar
KapslingsklasserUpp till IP56
TillbehörTempvakter, PT100-givare, Fläktar för forcerad kylning, vibrationsdämpare, jordningskopplare etc. Se även Tillbehör i Produktmeny
KlassningE2, C2, F1 är standard, men även E3 (IEC60076-16) samt C4 (GOST-R) är möjligt.

De gjuthartsisolerade distributionstransformatorerna finns numera i fyra standardversioner: Miljö Eko®Miljö Eko2®, Miljö Plus® och Miljö Max® – alla med olika nivåer på effektförlusterna så att du kan välja exakt den transformator som är optimal för din anläggning. Samtliga typer följer naturligtvis också Ekodesigndirektivet; EU regel 548/2014.

Vi tillverkar dessa transformatorer även för omriktardrifter, magnetisering, jordning, vindkraft och andra ändamål. Vissa transformatorer för specialapplikationer behöver inte tillverkas enligt Eco design och därför kan man vid behov konstruera en typ som passar exakt de behov man har. Kontakta oss gärna om du vill veta vilka typer du kan använda för just din applikation.

På bilden intill ser du en transformator med påbyggd jordningskopplare. Något som blivit allt vanligare med åren.

Kontakta oss för referenser.

Miljöanpassade transformatorer – En god affär både för dig och miljön

2011 introducerade vi Miljö Plus®, en ny typ av transformator som nu vinner allt mer terräng. Miljö Plus® har extremt låga effektförluster och har redan uppmärksammats av flera större entreprenörer och industrier. Bland kunder som valt Miljö Plus märks Volvo, IKEA, Holmen Paper, Ovako Steel samt flera ledande energibolag.

2013 introducerade vi också Miljö Max® – en transformator med amorf kärna som ger extremt låga tomgångsförluster. Vi rekommenderar denna transformator när man har en hög förlustvärdering och låg genomsnittlig belastning. Miljö Max® är, som nämnts, en transformator med amorf kärnplåt och detta möjliggör en dramatisk reducering av tomgångsförlusterna – faktiskt upp till 75% jämfört med en standardtransformator! Som exempel kan nämnas att man på en 1250 kVA med amorf kärna kan spara upp till 16000 kWh på ett år. Än så länge är det förhållandevis dyrt att tillverka kärnor av amorf kärnplåt och därför betingar den här typen av transformatorer ett högre pris, men vid höga förlustvärderingar och låg belastning kan de ändå vara en bra investering.

Under 2014 introducerades även en tredje variant i vår miljöserie, Miljö Eko®. Denna typ togs fram tidigare än nödvändigt för att man redan före Ekodesignkraven trädde i kraft skulle kunna köpa en transformator som garanterat följde de nya reglerna. Idag (november 2015) kan vi nog säga att detta blivit den nya ”standardtransformatorn” eftersom den följer de nya reglerna men fortfarande har ett konkurrenskraftigt pris.

Den senaste transformatorn i vår miljöserie, Miljö Eko2®, har börjat levereras under 2017. Beställare är de som vill vara ute i tid och kunna möta EUs Eco-Design regler (Tier 2), som träder i kraft 1 juli 2021.

Vad är en amorf legering?

Metaller har en kristallin struktur med en regelbunden struktur av atomer. En amorf metall, däremot har en oregelbunden struktur. Den amorfa strukturen uppnås genom att metallen snabbt övergår från flytande till fast form, oftast genom snabb nedkylning. Metallen behåller då sin oregelbundna struktur och blir amorf. Tidigare har tillverkning av amorf metall setts som nästan omöjlig, men nu har man hittat en tillförlitlig teknik. Amorf metall är mycket stark och har väldigt bra magnetiska egenskaper, men den kräver en avancerad teknik och speciella maskiner för att kunna framställas.

Vilken typ skall jag ha?

Förutom Miljö Max®, består vår serie miljöanpassade transformatorer av Miljö Plus® – som vi rekommenderar vid medelhög till hög belastning och Miljö Eko® – som vi rekommenderar vid låg till medelhög belastning.

Gjuthartsisolerad transformator från Unitrafo
Gjuthartsisolerad transformator från Unitrafo i Tingstadstunneln Göteborg

Generella fakta för Gjuthartsisolerade transformatorer:

Skonsamma för miljön:

 • Innehåller inga vätskor, gifter eller gaser som kan vara skadliga. Kan placeras utomhus i känsliga områden, till exempel nära vattentäkt.

Säkra:

 • Kan inte självantända och kan således inte orsaka brand.
 • Vid extern brand är de självsläckande.

Ekonomiska:

 • Installationen kräver inga extra säkerhetsarrangemang och transformatorerna kan oftast installeras nära last.
 • Sammantaget ger detta stora besparingar i installationskostnader.

Fuktbeständiga:

 • Jämfört med konventionellt torrisolerade transformatorer är de mer fuktbeständiga och tål bättre aggressiva miljöer.

Konkurrenskraftiga produkter för alla applikationer:

 • Kraft, distribution, frekvensomriktardrift, magnetisering, nollpunkt och specialanpassningar – exempelvis reducerade magnetfält.

Så här är en gjuthartsisolerad transformator uppbyggd:

Beskrivning (standardtransformator)

 1. Jordningsskruv
 2. HSP-uttag
 3. Omsättningsomkopplare
 4. HSP-lindning
 5. LSP-lindning
 6. Lindningsstöd
 7. LSP-uttag
 8. Kärna
 9. Lyftöglor
 10. Kopplingslåda för tempgivare
 11. Märkskylt
 12. Tempgivare
 13. Undre okbalkar
 14. Dragöglor
 15. Omställbara hjul
Gjuthartsisolerad transformator - principskiss