Miljö Max® – Lågförlustalternativ med amorf kärna

Trenden mot transformatorer med allt lägre förluster fortsätter och sedan några år har vår transformator, Miljö Plus® vunnit allt mer mark. Den här typen av transformatorer ger en överlägsen livslängdsekonomi och de betalar sig ofta efter bara något års användning.

Nu tar vi ytterligare ett steg och introducerar, Miljö Max®, en transformator med extremt låga tomgångsförluster – perfekt när transformatorn har en låg genomsnittlig belastning.

Miljö Max® är en transformator med amorf kärnplåt och detta möjliggör en dramatisk reducering av tomgångsförlusterna – faktiskt upp till 75% jämfört med en standardtransformator! Som exempel kan nämnas att man på en 1250 kVA med amorf kärna kan spara upp till 16000 kWh på ett år. Än så länge är det förhållandevis dyrt att tillverka kärnor av amorf kärnplåt och därför betingar den här typen av transformatorer ett högre pris,  men vid höga förlustvärderingar och låg belastning kan de ändå vara en bra investering.

Vilken transformatortyp skall jag ha?

Förutom Miljö Max® , så består vår serie miljöanpassade transformatorer av Miljö Plus® – som vi rekommenderar vid medelhög till hög belastning och Miljö Bas® – som vi rekommenderar vid låg till medelhög belastning samt när ett lägre inköpspris är viktigare än total livslängdsekonomi.Kontakta oss så hjälper vi dig att räkna ut vilken typ som passar just ditt projekt.

Vad är en amorf legering?

Metaller har en kristallin struktur med en regelbunden struktur av atomer. En amorf metall, däremot har en oregelbunden struktur. Den amorfa strukturen uppnås genom att metallen snabbt övergår från flytande till fast form, oftast genom snabb nedkylning. Metallen behåller då sin oregelbundna struktur och blir amorf. Tidigare har tillverkning av amorf metall setts som nästan omöjlig, men nu har man hittat en tillförlitlig teknik. Amorf metall är mycket stark och har väldigt bra magnetiska egenskaper, men den kräver en avancerad teknik och speciella maskiner för att kunna framställas.

Varför är tomgångförluster så viktiga?

En transformators livslängd är väldigt lång, ofta räknar man med en genomsnittlig användning på cirka 30 år. Därför är det naturligtvis väldigt viktigt att reducera tomgångsförlusterna, eftersom de är konstanta oavsett belastning. Transformatorer med amorf kärna har bara en tredjedel av en konventionell transformators tomgångsförluster. Beroende på belastning kan man alltså spara upp till två tredjedelar av de totala  förlusterna och även vid en belastning på 50% kan man spara upp till 45% av de totala förlusterna.

Vill du veta mer om miljöanpassade transformatorer? Kontakta oss.