Oljeisolerade distributionstransformatorer

Från 50 kVA upp till 6300 kVA/36 kV. För högre effekter, se Krafttransformatorer. Dessa transformatorer finns normalt i två standardserier; Miljö Eko2® och Miljö Plus®, båda är anpassade efter Ekodesigndirektivet (EU nr 548/2014). Förutom konventionella hermetiska transformatorer kan vi bl a erbjuda följande utföranden:

 • För frekvensomriktare, svetsändamål & ugnsdrift
 • För EX-miljöer
 • Miljöanpassad isolationsvätska istället för olja – T ex Midel® och FR3
 • Jordningstransformatorer/Nollpunktsbildare
 • 3-lindningstransformatorer
 • Med kapslade uttag inklusive skensystem för enklare kabelanslutning
 • Transformatorer med ökat ytskydd, t ex C4 & C5
 • Transformatorer med expansionskärl

Våra oljeisolerade transformatorer kommer i första hand från EBG. Men eftersom olika tillverkare är bra på olika saker, använder vi alltid den tillverkare som vi anser gör de bästa transformatorerna för just det användningsområde som efterfrågas.

Oljeisolerad transformator från Unitrafo

Tillbehör

 • Termometer med två kontakter
 • Tryckvakt med två kontakter
 • Kopplingslåda för vakter (inkl kablage)
 • Kapslade uttag (upp till IP55)
 • Elastimoldanslutningar
Oljeisolerade transformatorer från Unitrafo

Oljeisolerade distributionstransformatorer uppställda för rutinprovning

Så här är en oljeisolerad transformator uppbyggd:

Beskrivning (standardtransformator)

 1. Jordningsbleck på balk
 2. Jordningsbleck på tank
 3. Påfyllningshål
 4. HSP-genomföring
 5. Lyftöglor
 6. LSP-Genomföring
 7. Omsättningsomkopplare
 8. Avtappningsventil
 9. Tryckvakt
 10. Märkskylt
 11. Termometer
 12. Termometerficka
 13. Dragöglor
 14. Omställbara hjul
Oljeisolerad transformator - principskiss ovan
Oljeisolerad transformator - principskiss sida