Unitrafo stöttar Biogás Sertão +100 – ett socialt miljöprojekt i Brasilien

Biologiskt avfall omvandlas till hushållsgas i Brasilien

Genom vårt, och andras, bidrag kan familjer på den brasilianska landsbygden få det bättre. Genom tillgång till en bioförgasare som omvandlar biologiskt avfall till användbar hushållsgas. Lokala småskaliga projekt som hjälper utsatta familjer till en drägligare tillvaro och dessutom sparar miljön.

Läs mer om Biogás Sertão +100

Transformatorer med amorf kärna från Unitrafo

Supereffektiva transformatorer med amorf kärna

När ekodesigndirektivet implementerades 1 juli 2015 blev det endast tillåtet att sälja transformatorer som följde detta direktiv. För oss var detta välkommet, eftersom vi marknadsfört miljöanpassade transformatorer i snart 20 år.

Därför känns det också helt naturligt att redan nu ta nästa steg mot en ännu mer hållbar miljö. Vi introducerade faktiskt transformatorer med amorf kärna redan 2013, men nu tar vi alltså nästa steg med en ny serie oljeisolerade och gjuthartsisolerade transformatorer som är upp till 50% bättre än eco design.

Nedan visas en jämförelse hur mycket man kan spara jämfört med andra typer av av transformatorer. Exemplet visar en gjuthartsisolerad transformator på 1000 kVA.

Effekt1000kVA
-Tomgångsförluster (W)Belastningsförluster (W)
Äldre transformator (DIN-standard)210010000
Eco design1300 (-38%)9000 (-10%)
Amorf kärna590 (-72%)7250 (-28%)

Som du ser är det mycket stora skillnader, speciellt på tomgångsförlusterna.

Och för att enklare illustrera hur du både kan spara pengar och skona miljön, så kan man använda följande enkla formel:

Tomgångsförluster (kW) + (Belastningsförluster kW x (Belastningsgrad % x Belastningsgrad %)) x 365 (dagar) x 24 (timmar) x energikostnad (kr/kWh)

I denna formel har vi valt att inte ta med kostnader som inflation, ränta, ev miljöskatter osv. Detta skulle naturligtvis ytterligare gynna en transformator med lägre förluster, men vi anser ändå att det räcker med ovanstående för att visa fördelarna med en amorf transformator.

Om vi tar ett konkret exempel, så kan man tänka sig att ovanstående transformatorer har en genomsnittlig belastningsgrad på 50% under ett år.

Då sparar du nästan 50% varje år om du byter ut en äldre transformator mot en ny med amorf kärna. Intressant är också att även om du väljer en eco design-transformator så har den 32% högre kostnader än en motsvarande transformator med amorf kärna.

Om man betänker att en normal livslängd för en transformator är 40, ibland 50 år, så blir kalkylen enkel. Transformatorer med amorf kärna är framtiden – redan idag!

Välkommen att kontakta oss för mer information.

 

 

 

 

Kapslingar upp till IP54 för torrisolerade transformatorer

box_ip33_new

Nya kapslingar med maximalt skydd mot korrosion och svåra väderförhållanden.

För två år sedan startade vi vår egen tillverkning av kapslingar och nu kan vi alltså introducera en helt ny serie med kapslingstyper för alla tänkbara applikationer.

De nya kapslingarna tillverkas i skyddsklasser från IP21 till IP54 och kan användas i såväl kalla förhållanden med snö som i mycket varma förhållanden med temperaturer över 50 grader C och sand.

Alla typer följer naturligtvis gällande regler och är konstruerade för både enkel transport, installation samt underhåll. De kan också utrustas med låsbara dörrar samt skräddarsys för specialapplikationer.

En mycket stor fördel är också att kapslingarna tillverkas av vår egen fabrik, vilket gör oss oberoende av underleverantörer och mycket flexibla med leveranstid och utformning.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Nya datablad för Ekodesign-transformatorer

I vårt dokumentarkiv hittar du nu datablad för  gjuthartsisolerade och oljeisolerade distributionstransformatorer som följer EU-regel 548/2014, eller ekodesign-direktivet, som reglerna kanske är mer kända som. Till en början har vi lagt in vår typ Miljö Eko®, som är den nya ”standardtransformatorn” eftersom den följer de regler som gäller för fas 1 (från 1 juli 2015).

Därefter kommer vi även att lägga till, Miljö Plus®, som är vårt lite vassare alternativ med extremt låga belastningsförluster och som lämpar sig för applikationer med hög genomsnittlig belastning

Vi arbetar också på att ta fram datablad för vår typ, Miljö Max®, som  med råge redan klarar fas 2 i ekodesign-direktivet. Dessa bestämmelser är tänkta att införas först 2021, men för dig som vill tänka lite extra framåt, finns alltså möjligheten redan nu.

 

Ny hemsida – nya möjligheter!

I dagarna lanserade vi en ny version av vår hemsida. Det mesta känns igen, men mycket har hänt ”under huven” som bland annat kommer till nytta när du går in på sidan från en mobil eller en surfplatta. Sidan anpassar sig nämligen helt efter den skärmstorlek och upplösning som används, vilket gör att du slipper zooma och scrolla i onödan.

Vår ambition är också att skapa en levande sida där saker av vikt i företaget eller i omvärlden också skall synas på hemsidan. Med vår nya plattform har vi gjort detta möjligt och därför skall nyheterna komma tätare och produktinformation uppdateras oftare. Vi tänkte också lägga till mer nyttig information, som enklare kalkyler och allmän information om transformatorer och övriga produkter.

Om du har några åsikter om sidan, om det är något som saknas eller någon länk som inte fungerar, får du gärna meddela oss detta.

PS. Det går naturligtvis också alldeles utmärkt att bara förbehållslöst tycka om allt på sidan. DS

Unitrafo på Elfack 2015

Unitrafo på Elfack 2015 – Tack för i år!

Vi på Unitrafo vill tacka alla besökare och övriga utställare för en mycket trevlig mässvecka.

Vår monter var ovanligt välbesökt i år och även om vi misstänker att del besökare kom för att se vår fina italienska sportbil, så vill vi gärna tro att många också ville se och diskutera alla nyheter på transformatorfronten. Som de flesta vet vid det här laget, träder nya EU-regler i kraft 1 juli i år och det har skapat en intressant men också lite turbulent situation på marknaden.

Vill du veta mer om de nya reglerna eller kanske bara diskutera våra produkter i största allmänhet är du välkommen att kontakta oss. Annars kan du alltid kika in med jämna mellanrum på vår hemsida, där vi försöker uppdatera med senaste nytt så ofta det går.

Väl mött på Elfack 2017!

Ekodesign – nya EU-regler för transformatorer

Från och med 1 juli i år får endast transformatorer som följer EU regel 548/2014 levereras inom EU (samt Island, Norge och Liechtenstein). I korthet innebär denna förordning att att det finns fastställda krav på energieffektivitet för små, medelstora och stora transformatorer.

Unitrafo är naturligtvis förberedda på detta och kommer under våren att presentera en rad nya produkter som följer den nya förordningen.

Den nya förordningen bygger på Ekodesign-direktivet, som kom redan 2009 och den 11 juni 2014 trädde förordningen i kraft. Tiden fram till 1 juli i år är den tid industrin och marknaden har att anpassa sig till de nya reglerna. Implementeringen av förordningen sker sedan i två steg, steg 1 2015 och steg 2 2021. Målet är att minska energiförluster och öka effektiviteten för nya transformatorer.

Den 1 juli 2015 införs alltså det första steget i förordningen. Den innehåller minimikrav på effektivitet för transformatorer och innebär att alla transformatorer som inte följer dessa krav inte får levereras och brukas inom EU. Ett undantag är transformatorer som köps inom gällande ramavtal. Här är det datum för undertecknande av avtalet som gäller och är avtalet tecknat före 1 juli så får man fortfarande köpa in och bruka transformatorer som inte följer den nya förordningen.

Det finns också en rad andra undantag där förordningen inte måste tillämpas. Bland annat för vissa specialtransformatorer, som transformatorer för reservinstallationer, provningsändamål, transformatorer som matar likriktare, transformatorer för järnvägsändamål, jordningstransformatorer, ugnstransformatorer etc. Klicka på länken nedan för mer information.

Även om Ekodesign-direktivet är väldigt ambitiöst – år 2025 beräknas besparingen bli 16,2 TWh per år  – så har både vi, våra tillverkare och även våra kunder styrt utvecklingen i den här riktningen sedan många år, så den stora skillnaden blir egentligen att de som enbart såg till inköpspris, nu måste titta lite närmare på faktiska livslängdskostnader. Något som gagnar oss alla i längden.

Unitrafo kommer som nämnts att presentera flera nya produktserier under våren. Naturligtvis skall vi inte att nöja oss med att bara följa utvecklingen, vi kommer också att presentera produkter som är bättre än vad som krävs i ekodesigndirektivet och redan nu räknar vi med att ha produkter som klarar även steg 2, som alltså inte skall införas förrän 2021.

Inom kort kommer vi att publicera mer information i detta ämne, men redan nu kan du läsa EU-förordningen i sin helhet här.