Hvordan skal jeg velge en transformator?

Mange som kontakter oss stiller omtrent det samme spørsmålet: Hvordan skal jeg velge en transformator? En enkel måte å komme nærmere en avgjørelse på er å klikke på fanen Beregningshjelp . Her har vi samlet fire ulike beregninger som vi håper vil gjøre livet enklere for deg.

I den første kan du sammenligne kostnadene for energitap , avhengig av hvilken type transformator du velger. Her fyller du inn tapene for de ulike typene, driftstimer, belastningsgrad, forventet levetid og energikostnad. Da kan du enkelt se hvilken transformator som har lavest levetidskostnad.

I den andre beregningen kan du beregne effekten til transformatoren du trenger ved å spesifisere spenningen du har og strømmen du trenger. Tilgjengelig for både 1-fase og 3-fase transformatorer.

Deretter en beregning som beregner tap ved forskjellige lastnivåer . Veldig nyttig, fordi belastningen på transformatoren ofte er avgjørende for hvilken type transformator du bør velge. En tommelfingerregel kan være at du ligger på ca 70 % i belastningsgrad. Da bruker du trafoen på en god måte og får en god virkningsgrad.

Til slutt en favoritt som vi ofte bruker selv, et regnestykke som beregner effektivitet og spenningsfall . En transformators effektivitet øker vanligvis med størrelsen. En mindre elektronisk transformator kan ha en virkningsgrad på ca 50 %, mens en større distribusjonstransformator i et elektrisk nett vanligvis har en virkningsgrad på 98 % og over. Siden 2015 har effektiviteten til større transformatorer installert innenfor EU blitt bestemt gjennom det såkalte «Ecodesign-direktivet». Kort fortalt betyr dette at det kun kan installeres transformatorer som oppfyller de fastsatte kravene til virkningsgrad.

Spenningsfallet til en transformator er viktig å vite fordi det påvirker hvor godt det elektriske systemet som transformatoren er installert i fungerer. Dermed kan et spenningsfall som er for høyt føre til at spenningen på sekundærsiden blir for lav, noe som igjen kan forringe hvordan tilkoblet utstyr fungerer, eller at for eksempel motorer ikke starter.

Kontakt oss dersom du mangler en utregning eller om du har andre spørsmål.

OPS-systemer sparer miljøet i havnene våre

I lang tid har større skip vært avhengig av ombord generert kraft når de ligger til kai. Men motorer som brenner olje forårsaker omfattende miljøproblemer – forurenset luft, støy og vibrasjoner. For skip av disse størrelsene, for eksempel containerskip og cruiseskip, er vanlig lavspent «landstrøm» en utilstrekkelig kraftkilde. Det er her OPS ( Onshore Power Supply) systemene kommer inn som en løsning. Vår stadig økende miljøbevissthet har også ført til et strengere regelverk for skipene som ligger til kai. Fra 2030 sier EU at alle havner skal tilby denne løsningen.

Fordeler med OPS

  • Mindre utslipp
  • Mindre støy
  • Mindre kostnader
  • Forbedret arbeidsmiljø om bord
  • Løsning for flyttbar beholder

Les mer

Oljeisolert shuntreaktor for sikrere strømnett

Oljeisolert shuntreaktor – for sikrere strømnett og lavere energitap

Shuntreaktorer brukes der det er nødvendig å holde spenningen på et stabilt nivå i kraftnett med lange overføringer, både over og under bakken. Typiske bruksområder er vindparker, T-bane, urbane distribusjonssystemer, industriområder, etc. Shuntreaktorer finnes i tørr, støpt harpiks og oljeisolerte varianter.

Les mer

Transformatorer med reduserte elektromagnetiske felt

 

Oljeisolert transformator med redusert magnetfelt

Den økende elektrifiseringen av samfunnet de siste årene har fokusert på mulig helserisiko forårsaket av elektromagnetiske felt. Fenomenet er definert som «elektromagnetisk rot» og nevnes i forbindelse med menneskeskapte elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt. Disse skiller seg fra magnetfeltene som forekommer naturlig i naturen. Magnetisk rusk får mer oppmerksomhet i noen land, for eksempel Sveits, der en spesiell forskrift (ORNI) er laget for å beskytte mennesker mot skadelig ikke-ioniserende stråling.

Les mer

E-Dry® – Ny serie transformatorer for høy brannsikkerhet

E-Dry, transformatoren for maksimal brannsikkerhet

Den økende interessen for et bærekraftig miljø er ikke noe nytt for Unitrafo. Vi har i mange år forsøkt å påvirke våre kunder til å velge transformatorer med så lave energitap som mulig. Dette har resultert i at vi i dag nesten utelukkende selger miljøvennlige transformatorer.

Nå tar vi et steg til og introduserer E-Dry®, en ny serie transformatorer med ekstremt lav brannbelastning*, som gjør dem perfekt egnet for installasjoner hvor høy brannsikkerhet og et trygt miljø er viktige parametere.
En annen stor fordel med disse transformatorene er at de i utgangspunktet er 100 % resirkulerbare, noe som selvsagt bidrar til et bedre miljø, siden det ikke tilføres noe materiale til fremtidig avfall.
E-Dry® er tilgjengelig både for distribusjon og for spesielle applikasjoner opp til 36 kV. Isolasjonsmaterialet som brukes er klasse F og/eller H, som garanterer høy temperaturmotstand og plassbesparende dimensjoner.
Sammenlignet med en støpt harpiksisolert transformator, som også har lav andel brennbart materiale, har en E-Dry® opptil ti ganger lavere andel brennbart materiale. Dette kan gi betydelige besparelser på byggekostnadene fordi brannmotstanden ikke trenger å være like omfattende.

Kontakt oss hvis du trenger et tilbud eller bare ønsker mer informasjon.

*Brannbelastning er et mål på hvor mye energi som kan frigjøres ved forbrenning i et bestemt rom og måles i megajoule per kvadratmeter gulvareal (MJ/m²)