BEREGNINGSHJELP

De forhåndsutfylte tallene nedenfor viser et eksempel på forskjellen i kostnad for tre forskjellige transformatortyper: en eldre DIN-standard (alt. 1), en Eco-design (alt. 2) og en med amorf kjerne (alt. 3). Eksempelberegningen er utført for en epoxyisolert transformator på 1000 kVA og en beregnet levetid på 35 år.

Du kan fritt endre alle variabler i beregningene (blå tall eller glidebryter), for å tilpasse dem til dine behov.

I beregningene nedenfor er det ikke tatt hensyn til inflasjon, beregningsrente, ev. miljøskatter osv.

Kontakt oss for mer informasjon

Alt 1

Tomgangstap i W
angi verdien i W
Du måste fylla i tomgångsförluster
Du måste fylla i tomgångsförluster
Belastningstap i W
angi verdien i W
Du måste fylla i belastningsförluster
Du måste fylla i belastningsförluster
Gjennomsnittlig belastningsgrad i %
angi verdien som et heltall mellom 0-100
Du måste fylla i belastningsgraden
Du måste fylla i belastningsgraden
Antall år
normal levetid for en transformator beregnes å være mellom 30-40 år
Field is required!
Field is required!
Timer per døgn
antall driftstimer per døgn (1-24)
Field is required!
Field is required!
Kostnad per kWh
angi kostnaden din i øre/kWh
Du måste ange din kostnad per kWh i öre
Du måste ange din kostnad per kWh i öre
Totalkostnad for energitap alt 1
0 kr
Field is required!
Field is required!

Denne beregningen er laget med regnehjelpen på Unitrafos nettside: unitrafo.se/no/beregningshjelp-nyttige-beregningsverktoy. Har du kommentarer eller spørsmål? Kontakt oss da via: info@unitrafo.se

Field is required!
Field is required!

Alt 2

Tomgangstap i W
angi verdien i W
Du måste fylla i tomgångsförluster
Du måste fylla i tomgångsförluster
Belastningstap i W
angi verdien i W
Du måste fylla i belastningsförluster
Du måste fylla i belastningsförluster
Gjennomsnittlig belastningsgrad i %
angi verdien som et heltall mellom 0–100
Du måste fylla i belastningsgraden
Du måste fylla i belastningsgraden
Antall år
normal levetid for en transformator beregnes å være mellom 30–40 år
Field is required!
Field is required!
Timer per døgn
antall driftstimer per døgn (1–24)
Field is required!
Field is required!
Kostnad per kWh
angi kostnaden din i øre/kWh
Du måste ange din kostnad per kWh i öre
Du måste ange din kostnad per kWh i öre
Totalkostnad for energitap alt 2
0 kr
Field is required!
Field is required!

Denne beregningen er laget med regnehjelpen på Unitrafos nettside: unitrafo.se/no/beregningshjelp-nyttige-beregningsverktoy. Har du kommentarer eller spørsmål? Kontakt oss da via: info@unitrafo.se

Field is required!
Field is required!

Alt 3

Tomgangstap i W
angi verdien i W
Du måste fylla i tomgångsförluster
Du måste fylla i tomgångsförluster
Belastningstap i W
angi verdien i W
Du måste fylla i belastningsförluster
Du måste fylla i belastningsförluster
Gjennomsnittlig belastningsgrad i %
angi verdien som et heltall mellom 0–100
Du måste fylla i belastningsgraden
Du måste fylla i belastningsgraden
Antall år
normal levetid for en transformator beregnes å være mellom 30–40 år
Field is required!
Field is required!
Timer per døgn
antall driftstimer per døgn (1–24)
Field is required!
Field is required!
Kostnad per kWh
angi kostnaden din i øre/kWh
Du måste ange din kostnad per kWh i öre
Du måste ange din kostnad per kWh i öre
Totalkostnad for energitap alt 3:
0 kr
Field is required!
Field is required!

Denne beregningen er laget med regnehjelpen på Unitrafos nettside: unitrafo.se/no/beregningshjelp-nyttige-beregningsverktoy. Har du kommentarer eller spørsmål? Kontakt oss da via: info@unitrafo.se

Field is required!
Field is required!

Beregningsverktøyet nedenfor gir en pekepinn om hvilken laveste effekt (tilsynelatende effekt S) transformatoren din må dimensjoneres etter. Mat inn aktuelle verdier for tilkoblingsspenningen Un i volt og strømmen I (elektrisk last) i A. Antall faser er nesten alltid 3, men beregningsverktøyet kan også brukes for 1-fase.

Velg generelt en transformator som overstiger den tilsynelatende effekten. Hvis beregningen for eksempel gir en tilsynelatende effekt på 799,5 kVA, velger du en transformator på minst 800 kVA.

Det finnes også andre variabler å ta hensyn til ved valg av transformator. Du er derfor alltid velkommen til å kontakte oss for å ta riktig valg.

Beregningen nedenfor gir en pekepinn om hvilken laveste effekt (tilsynelatende effekt S) transformatoren din må dimensjoneres etter. Aktuelle verdier for: tilkoblingsspenningen Un i volt og strømmen I (elektrisk last) i A. Antall faser er nesten alltid 3, men beregningsverktøyet kan også brukes for 1-fase.

Field is required!
Field is required!

Velg generelt en transformator som overstiger den tilsynelatende effekten. Hvis beregningen for eksempel gir en tilsynelatende effekt på 799,5 kVA, velger du en transformator på minst 800 kVA.

Det finnes også andre variabler å ta hensyn til ved valg av transformator. Du er derfor alltid velkommen til å kontakte oss for å ta riktig valg.

Field is required!
Field is required!
Antall faser
Field is required!
Field is required!
Spenning Un (V)
ange spänningen i volt
Field is required!
Field is required!
Strøm I (A)
ange strömmen i ampere
Field is required!
Field is required!
Tilsynelatende effekt S
0,0 kVA
Field is required!
Field is required!

Denna kalkyl är skapad med kalkylhjälpen på Unitrafos webbplats: unitrafo.se/kalkylhjalp.
Har du synpunkter eller frågor? Kontakta oss då via: info@unitrafo.se

Field is required!
Field is required!

Ved å finne ut hvilken belastning en transformator faktisk har kan man også regne ut hvilke tap man får i praksis. Dette er altså en svært viktig faktor ved valg av transformator.

Tomgangstapene (Po) er alltid med, så de er like uansett last, noe som betyr at det naturligvis er viktig at de er så lave som mulig. Belastningstapene (Pk) varierer eksponentielt med belastningen, noe som for eksempel innebærer at man ved en belastning på 50 % bare har 0,25, dvs. 25 % av de angitte tapene ved denne belastningen. Ved lav belastning har altså disse tapene ikke like stor betydning som tomgangstapene. Ved høy belastning gjelder imidlertid det motsatte, slik at jo høyere belastning du har, jo viktigere blir også belastningstapene.

Med verktøyet nedenfor kan du enkelt se hvilke tap du får ved forskjellige belastningsgrader. En tommelfingerregel kan imidlertid være at man ligger på ca. 70 % i belastningsgrad. Da utnytter man transformatoren på en bra måte og får en god virkningsgrad. Det man bør unngå er svært høy henholdsvis lav belastning. Da har man som regel valgt feil transformator.

Ved å finne ut hvilken belastning en transformator faktisk har kan man også regne ut hvilke tap man får i praksis. Dette er altså en svært viktig faktor ved valg av transformator.

Tomgangstapene (Po) er alltid med, så de er like uansett last, noe som betyr at det naturligvis er viktig at de er så lave som mulig. Belastningstapene (Pk) varierer eksponentielt med belastningen, noe som for eksempel innebærer at man ved en belastning på 50 % bare har 0,25, dvs. 25 % av de angitte tapene ved denne belastningen. Ved lav belastning har altså disse tapene ikke like stor betydning som tomgangstapene. Ved høy belastning gjelder imidlertid det motsatte, slik at jo høyere belastning du har, jo viktigere blir også belastningstapene.
Field is required!
Field is required!
I beregningen nedenfor kan du enkelt se hvilke tap du får ved forskjellige belastningsgrader. En tommelfingerregel kan imidlertid være at man ligger på ca. 70 % i belastningsgrad. Da utnytter man transformatoren på en bra måte og får en god virkningsgrad. Det man bør unngå er svært høy henholdsvis lav belastning. Da har man som regel valgt feil transformator.
Field is required!
Field is required!
Effekt i kVA
angi effekten i kVA
Field is required!
Field is required!
Tomgangstap Po
ange tomgangstapene i W
Field is required!
Field is required!
Belastningstap Pk
angi belastningstapene i W
Field is required!
Field is required!
Belastningsgrad
Field is required!
Field is required!
Belastningstap Pk ved angitt belastningsgrad
0 W
Field is required!
Field is required!
Totale belastningstap Ptot (Po+Pk) ved angitt belastningsgrad
0 W
Field is required!
Field is required!

Denna kalkyl är skapad med kalkylhjälpen på Unitrafos webbplats: unitrafo.se/kalkylhjalp.
Har du synpunkter eller frågor? Kontakta oss då via: info@unitrafo.se

Field is required!
Field is required!

En transformators virkningsgrad øker som regel med størrelsen. En mindre elektronisk transformator kan ha en virkningsgrad på ca. 50 %, mens en større distribusjonstransformator i et strømnett oftest har en virkningsgrad på 98 % og oppover. Fra 2015 har virkningsgraden for større transformatorer som installeres innen EU, vært fastsatt via det såkalte økodesigndirektivet. Kort sagt innebærer dette at det bare er lov å installere transformatorer som oppfyller de fastsatte kravene til virkningsgrad.

En transformators spenningsfall er viktig å vite, fordi dette påvirker hvordan det elektriske systemet der transformatoren er installert, fungerer. Et for høyt spenningsfall kan dermed gjøre at spenningen på sekundærsiden blir for lav, noe som i sin tur kan forringe måten utstyret fungerer på, eller at f.eks. motorer ikke starter.

Med beregningsverktøyet nedenfor kan du enkelt regne ut både virkningsgrad og spenningsfall for den transformatoren du er interessert i eller kanskje eier, men lurer på å bytte.

En transformators virkningsgrad øker som regel med størrelsen. En mindre elektronisk transformator kan ha en virkningsgrad på ca. 50 %, mens en større distribusjonstransformator i et strømnett oftest har en virkningsgrad på 98 % og oppover. Fra 2015 har virkningsgraden for større transformatorer som installeres innen EU, vært fastsatt via det såkalte økodesigndirektivet. Kort sagt innebærer dette at det bare er lov å installere transformatorer som oppfyller de fastsatte kravene til virkningsgrad.
Field is required!
Field is required!
En transformators spenningsfall er viktig å vite, fordi dette påvirker hvordan det elektriske systemet der transformatoren er installert, fungerer. Et for høyt spenningsfall kan dermed gjøre at spenningen på sekundærsiden blir for lav, noe som i sin tur kan forringe måten utstyret fungerer på, eller at f.eks. motorer ikke starter.

Beregningen nedenfor viser både virkningsgrad og spenningsfall for den transformatoren du er interessert i eller kanskje eier, men lurer på å bytte.
Field is required!
Field is required!
Effekt i kVA
angi verdien i kVA
Du måste fylla i tomgångsförluster
Du måste fylla i tomgångsförluster
Tomgangstap Po
angi verdien i W
Du måste fylla i tomgångsförluster
Du måste fylla i tomgångsförluster
Belastningstap Pk
angi verdien i W
Du måste fylla i belastningsförluster
Du måste fylla i belastningsförluster
Impedans Uk
angi verdien med en desimal mellom 2,0–12,0
Field is required!
Field is required!
Gjennomsnittlig belastningsgrad
angi verdien som et heltall mellom 0–100
Field is required!
Field is required!
Effektfaktor - COS Φ
angi verdien med to desimaler for COS Φ mellom 0,50–1,00
Field is required!
Field is required!
Virkningsgrad basert på ovenstående
0,000 %
Field is required!
Field is required!
Spenningsfall basert på ovenstående
0,000 %
Field is required!
Field is required!
Optimal belastningsgrad – maks. PEI (Peak Efficiency Index)
0 %
Field is required!
Field is required!
Virkningsgrad ved maks. PEI (Peak Efficiency Index)
0,000 %
Field is required!
Field is required!

Denna kalkyl är skapad med kalkylhjälpen på Unitrafos webbplats: unitrafo.se/kalkylhjalp. Har du synpunkter eller frågor? Kontakta oss då via: info@unitrafo.se

Field is required!
Field is required!