Unitrafo levererar till Max IV-laboratoriet

Unitrafo levererar i första etappen 11 st miljöanpassade gjuthartsisolerade transformatorer (800 KVA) till Max IV aboratoriet i Lund. – Det krävs mycket elenergi för den typen av forskning man kommer att bedriva, säger Pär Lindahl som är Peabs projektchef för forskningsanläggningen.

MAX-lab är ett svenskt nationellt laboratorium för tre forskningsområden: acceleratorfysik, forskning baserad på användandet av synkrotronstrålning samt kärnfysik som använder energirika elektroner. Laboratoriet är uppbyggt kring tre lagringsringar för elektroner (MAX I, II och III). Omkring dessa är ett dussin experimentstationer placerade. Nu bygger man även en fjärde del (Max IV) och Unitrafo levererar, via Peabs underentreprenör GAQ*.

– Anläggningen kommer att ta emot forskare från hela världen, upplyser Pär Lindahl. Marken man bygger på omfattar totalt 200 000 kvadratmeter och mycket möda har lagts ner på gestaltningen av området så att det ska vara attraktivt inte bara för forskarna utan även för besökare. Det unika med Max IV-laboratoriet är att olika processer kan studeras med en betydligt högre noggrannhet än vad som tidigare varit möjligt. Det handlar också om att studera reaktioner med mycket korta tidsförlopp.

Anläggningen i sig som ägs och förvaltas av Wihlborgs fastighetsbolag, och hyrs av Lunds universitet, ställer mycket höga krav på byggentreprenören.

– Det liknar i hög grad en processindustri med mycket kyla, luft och el. Linjäracceleratorn består av en 400 meter lång tunnel. Vi får ta in specialistkompetens för att hantera faktorer som dynamik och vibrationer eftersom laboratorieutrustningen är så extremt känslig, kommenterar Pär Lindahl.

År 2013 ska den första etappen vara klar och etapp två sommaren 2015. Då kommer 2 000 forskare från hela världen att utnyttja anläggningen varje år.

* GAQ är ett konsortium mellan Goodtech och APQ El