UC ger Unitrafo högsta kreditvärdighet

Vi kan med glädje konstatera att vi erhållit högsta möjliga kreditvärdighet, riskklass 5, enligt UC. Detta innebär i korthet att Unitrafo bedöms ha mycket låg risk att hamna på obestånd – något som gör det enkelt och säkert att arbeta med oss.

UC Risk räknar ut risken för att ett företag hamnar på obestånd, uttryckt i procent. För att lättare kunna bedöma om denna Riskprognos är hög eller inte, visas även en Riskklass.

UC Riskklass klassificerar företagen mellan 1 och 5, där 5 innebär lägsta risk. Riskklasserna grundar sig på UC Riskprognos och är en översättning av prognosens intervallsindelning. Genom att använda UC Riskklass i din kreditgivning får du en snabb överblick av kreditrisken och kan på så sätt fatta trygga affärsbeslut.

Daglig uppdatering
Företagens kreditvärdighet varierar över tiden. UC:s Riskprognoser, och därmed även UC:s Riskklasser, uppdateras därför dagligen med den information som har mest värde vid bedömningen av ett företags aktuella kreditvärdighet. Om t.ex. en anmärkning registreras på ett företag kan företagets Riskprognos komma att ändras och eventuellt också Riskklassen.