UC ger fortsatt Unitrafo högsta kreditvärdighet

Vi kan med glädje konstatera att vi återigen erhållit högsta möjliga kreditvärdighet, riskklass 5, enligt UC. Detta innebär i korthet att Unitrafo bedöms ha mycket låg risk att hamna på obestånd – något som gör det enkelt och säkert att arbeta med oss.

UC Risk räknar ut risken för att ett företag hamnar på obestånd, uttryckt i procent. För att lättare kunna bedöma om denna Riskprognos är hög eller inte, visas även en Riskklass.

UC Riskklass klassificerar företagen mellan 1 och 5, där 5 innebär lägsta risk. Riskklasserna grundar sig på UC Riskprognos och är en översättning av prognosens intervallsindelning. Genom att använda UC Riskklass i din kreditgivning får du en snabb överblick av kreditrisken och kan på så sätt fatta trygga affärsbeslut.