Transformatorer med reducerade elektromagnetiska fält

 

Oljeisolerad transformator med reducerat magnetfält

De senaste årens ökande elektrifiering av samhället, har satt fokus på möjliga hälsorisker orsakade av elektromagnetiska fält. Fenomenet definieras som ”elektromagnetisk nedskräpning” och nämns i samband med av människan skapade elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält. Dessa skiljer sig från de magnetfält som förekommer naturligt i naturen. Magnetisk nedskräpning uppmärksammas mer i vissa länder, exempelvis i Schweiz, där en speciell förordning (ORNI) är utformad för att skydda människor mot skadlig icke-joniserande strålning.

I elektriska anläggningar som transformatorer och transformatorstationer, finns lågfrekventa magnetfält. Åtgärder som måste genomföras, för att undvika eller reducera magnetfält, är beroende på typ av anläggning. I anläggningar av denna typ kan magnetfälten elimineras med hjälp av väggbeklädnad i magnetiskt eller superledande järn. Även en mix av dessa båda, i lämplig tjocklek, kan effektiv skapa önskad avskärmning. Detta är en metod som oftast är dyrbar att implementera. En annan metod, som fokuserar på källan till problemet, är att konstruera om transformatorn och dess matning.

GBE tillverkar både olje- och gjuthartsisolerade transformatorer med ett skapat magnetfält i transformatorns omedelbara närhet på så lite som 1µT (mikrotesla). Denna låga nivå uppnås genom att ett skydd har skapats runt transformatorns aktiva delar. I oljeisolerade transformatorer placeras skyddet inne i tanken, medan det för torra modeller monteras i en specialkapsling. Skyddet består av flänsar i magnetiskt material som kontrollerar magnetfälten. Dessutom anpassas genomföringarna på transformatorns sekundärsida. Ju högre strömstyrka desto viktigare är dessa anpassningar. För oljeisolerade transformatorer delas sekundärsidans genomföringar upp med hjälp av korsade uttag för att skapa vektorkompensation av de magnetiska fälten som genereras och möjliggöra reducering av magnetfälten.

För gjuthartsisolerade transformatorer läggs det till, utöver ovanstående, en skenanslutning på sekundärsidan och på kapslingen längst bort från platsen som behöver skyddas. Dessa åtgärder erbjuder sammantaget stora fördelar i jämförelse med mer kostsamma lösningar som inte nödvändigtvis är lika effektiva.