Transformatorer med amorf kärna från Unitrafo

Supereffektiva transformatorer med amorf kärna

När ekodesigndirektivet implementerades 1 juli 2015 blev det endast tillåtet att sälja transformatorer som följde detta direktiv. För oss var detta välkommet, eftersom vi marknadsfört miljöanpassade transformatorer i snart 20 år.

Därför känns det också helt naturligt att redan nu ta nästa steg mot en ännu mer hållbar miljö. Vi introducerade faktiskt transformatorer med amorf kärna redan 2013, men nu tar vi alltså nästa steg med en ny serie oljeisolerade och gjuthartsisolerade transformatorer som är upp till 50% bättre än eco design.

Nedan visas en jämförelse hur mycket man kan spara jämfört med andra typer av av transformatorer. Exemplet visar en gjuthartsisolerad transformator på 1000 kVA.

Effekt1000kVA
-Tomgångsförluster (W)Belastningsförluster (W)
Äldre transformator (DIN-standard)210010000
Eco design1300 (-38%)9000 (-10%)
Amorf kärna590 (-72%)7250 (-28%)

Som du ser är det mycket stora skillnader, speciellt på tomgångsförlusterna.

Och för att enklare illustrera hur du både kan spara pengar och skona miljön, så kan man använda följande enkla formel:

Tomgångsförluster (kW) + (Belastningsförluster kW x (Belastningsgrad % x Belastningsgrad %)) x 365 (dagar) x 24 (timmar) x energikostnad (kr/kWh)

I denna formel har vi valt att inte ta med kostnader som inflation, ränta, ev miljöskatter osv. Detta skulle naturligtvis ytterligare gynna en transformator med lägre förluster, men vi anser ändå att det räcker med ovanstående för att visa fördelarna med en amorf transformator.

Om vi tar ett konkret exempel, så kan man tänka sig att ovanstående transformatorer har en genomsnittlig belastningsgrad på 50% under ett år.

Då sparar du nästan 50% varje år om du byter ut en äldre transformator mot en ny med amorf kärna. Intressant är också att även om du väljer en eco design-transformator så har den 32% högre kostnader än en motsvarande transformator med amorf kärna.

Om man betänker att en normal livslängd för en transformator är 40, ibland 50 år, så blir kalkylen enkel. Transformatorer med amorf kärna är framtiden – redan idag!

Välkommen att kontakta oss för mer information.