Skandionkliniken – Först i Norden med ny behandling mot cancer

Unitrafo skall leverera 5 stycken gjuthartsisolerade transformatorer till bygget av Skandionkliniken, som är Nordens första klinik för protonterapi. Protonterapi gör det möjligt att behandla cancer effektivare och skonsammare än med traditionell strålning.

Protonterapi minskar risken för att friska organ skadas. Metoden kan tillämpas vid de vanligaste cancerformerna och erbjuder fördelar när man behandlar nära strålkänsliga vävnader. Vid strålbehandling av barn minskar dessutom risken för strålorsakade nya tumörer varför alla barn i Sverige som ska strålbehandlas kommer att erbjudas behandling med den nya tekniken.

Kliniken byggs i Uppsala och drivs gemensamt av landets sju landsting med universitetssjukhus. Spaden sattes i jorden juni 2011 och den första patienten kommer att behandlas 2015. Skandionkliniken dimensioneras initialt för 1000 patienter per år, för att i ett senare skede kunna byggas ut.

Det finns också ett utförligare reportage om bygget av Skandionkliniken i vårt senaste nyhetsbrev (2-2012), som du kan ladda ner här.