dTRANS T05 B – programmerbar 2-tråds mätomvandlare

3 000 kr exkl. moms

  • Ingång för motståndstermometer, termoelement, potentiometer, ström eller spänning
  • Galvanisk avskiljning mellan in- och utgång
  • Konroll-LED (röd/grön)
  • Konfigureras direkt via USB-kabel utan övrig spänningsförsörjning
  • Kunspecifik linjärisering
  • Visning av min-/max värde
  • Möjlighet till temperaturvisning i °C eller °F
Vikt 0.035 kg
Dimensioner 3.3 x 4.4 x 2.1 cm