OPS-system räddar miljön i våra hamnar

Under lång tid har större fartyg förlitat sig på ombordgenererad ström, när de legat vid kaj. Men motorer som bränner olja ger omfattande miljöproblem – förorenad luft, buller och vibrationer. För fartyg i dessa storlekar, exempelvis containerfartyg och kryssningsskepp, är vanlig ”landström” med lågspänning en otillräcklig kraftkälla. Det är här OPS-systemen (Onshore Power Supply) kommer in som en lösning. Vår allt högre miljömedvetenhet har också medfört ett skärpt regelverk för de fartyg som ligger vid kaj. Från 2030 säger EU att alla hamnar måste erbjuda denna lösning.

Fördelar med OPS

  • Mindre utsläpp
  • Mindre buller
  • Mindre kostnader
  • Förbättrad arbetsmiljö ombord
  • Flyttbar containerlösning

Unitrafo erbjuder specialanpassade transformatorer för OPS

I tätt samarbete med våra tillverkare har vi utvecklat en speciell typ av av ”kaj”-transformatorer för OPS-system, som kan tillverkas både som gjutharts- och vätskeisolerade varianter. Särdragen för dessa transformatorer är att de måste vara mycket kompakta, samtidigt som de skall anpassas för drift inuti en container. Elektriskt, måste de också kunna konstrueras för alla tänkbara omsättningsspänningar, olika frekvenser samt anpassas för frekvensomriktardrift.

OPS-lösningen i container är optimal för att få maximal anpassningsförmåga till olika behov som inte skulle kunna garanteras annars. Faktum är att varje fartyg har en specifik strömförsörjningsspänning och varje hamnområde har sin egen nätspänning och frekvens.

Nyligen levererade vår fabrik 8 st 4000 kVA, 20/0,69 kV transformatorer med AFWF* ventilationssystem som installerades i en hamn i Danmark. Transformatorerna, som är av gjuthartstyp, uppfyller alla önskade prestanda samtidigt som de bibehåller extremt låga dimensioner och vikter. Luft- och vattenväxlingssystemet är placerat i en kapsling i nedre delen av transformatorn. (Se bild nedan)

Om du vill veta mer om den här tekniken, eller bara vill ha allmän information om våra transformatorer, är du välkommen att kontakta oss via telefon eller vårt kontaktformulär. Du kan även göra en egen anpassad kostnadskalkyl på denna sida >>>

*AFWF = air-forced, water-forced

Unitrafos specialanpassade OPS-transformator från GBE.

Principskiss över ett Onshore Power Supply system.