Om Unitrafo – Historik

Unitrafo startades 1989 som ett bolag i Mora Transformer-gruppen som hade tillverkning både i Sverige och Tyskland. 1992 flyttade vi till Askim utanför Göteborg, där vi finns även idag.

Vi arbetar i första hand med transformatorer och produkter för säker och miljöanpassad elkraft. Vi har ingen egen tillverkning utan verksamheten bygger på ett nära samarbete med flera ledande tillverkare i Europa. Merparten av vår tillverkning sker i Italien, där vår huvudfabrik, GBE finns. De tillverkar allt från transformatorer för lågspänning till större krafttransformatorer och reaktorer. Bland övriga samarbetspartners kan nämnas: Trafox (Finland), Ocrev (Italien) och Meth (Italien).

Elkvalitet och miljöanpassning

Vi har ett komplett sortiment av miljöanpassade transformatorer. Vårt system för jordfelsövervakning Superintend® är ett annat steg på vägen mot bättre elmiljö. Det tillhör marknadens mest avancerade. Har du andra problem kan kanske produkter som filterdrosslar, störskyddstransformatorer eller spänningsstabilisatorer vara lösningen. Klicka på produkter så finner du en komplett sammanställning av våra produkter inklusive tekniska data.

Kontakta oss för mer information

Certifieringar och högsta kreditvärdighet

Sedan 2002 är vi certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Vi är också godkända leverantörer enligt Sellihca – det nordiska prekvalificerings-systemet som de flesta ledande energibolag är anslutna till – samt TransQ, ett prekvalificeringssystem för den skandinaviska transportbranschen, där bland annat Trafikverket ingår. Under 2013 blev vi också godkända leverantörer enligt Power & Tech, ett system som används av ABB-koncernen för att registrera godkända leverantörer globalt.

Naturligtvis har vi också högsta kreditvärdighet. Se intyg från UC här.

Allt detta gör att  det är enkelt och säkert att handla produkter från oss.

Unitrafo - högsta kreditvärdighet enlig UC
Unitrafo - certifierad enligt ISO 9001
Unitrafo - certifierad enligt ISO 14001
Unitrafo - godkänd leverantör enligt TransQ
Unitrafo - godkänd leverantör enligt Sellihca
Unitrafo - godkänd leverantör enligt Power & Tech Global (ABB)

Unitrafos Medarbetare

Staffan Altback

direkt: 031-68 92 91

Tekniska frågor och Försäljning

Thomas Carlsson

Direkt: 031-68 92 92

Marknadsföring och Försäljning

Susanne Altback

Direkt: 031-68 92 94

Administration och Transporter

Therese Nilsson

Direkt: 031-68 92 93

Försäljning och Kundtjänst