Oljeisolerad shuntreaktor för säkrare elnät

Oljeisolerad shuntreaktor – för säkrare elnät och lägre energiförluster

Shuntreaktorer används där det är nödvändigt att hålla spänningen på stabil nivå i kraftnät med långa överföringar, såväl ovan som under jord. Typiska tillämpningar är vindkraftparker, tunnelbana, urbana distributionssystem, industriområden m.fl. Shuntreaktorer finns i torr-, gjutharts- och oljeisolerade varianter.

GBE tillverkar och rekommenderar samtliga av dessa. Dock är den oljeisolerade konstruktionen mest mångsidig, speciellt för högspänning. Reaktorn levereras med eller utan magnetisk kärna och lindning eller ringkärnor av aluminium eller koppar. Kärnans insida är försedd med luftspalter för att uppnå det önskade induktansvärdet. Den speciella designen är inte bara anpassad för mekanisk påverkan under normal drift, utan är dimensionerad att även klara eventuella nätfel.

Shuntreaktorer kan kopplas direkt till kraftnätet eller till en tertiär lindning i en 3-lindad kraft- eller distributionstransformator. Detta ger omfattande användningsmöjligheter.

De senaste fem åren har kraftbolag, i den industrialiserade delen av världen, lagt ned stora resurser på att modernisera sina kraftnät för att förbättra effektiviteten i strömförsörjningen. Detta för att möta kraven på stabil avbrottsfri el, trots åldrade kraftnät och utvecklingen av nya system för kraftproduktion (speciellt förnybar energi). Dessa investeringar i infrastruktur för överföring och distribution av el, förebådar en markant ökning av efterfrågan på shuntreaktorer.