Nya transformatorer till Landskronas Kraftvärmeverk

Unitrafo har levererat transformatorerna till Landskronas nya kraftvärmeverk som tas i drift hösten 2012 – en 12 MVA, (11/11 kV) som skyddstransformator för generatorn och två stycken 3 MVA (11/0,69/0,4kV) för matning av el till processen.

– Det här är Landskronas första egna produktionsanläggning för både el och fjärrvärme. En nödvändig investering för att klara framtiden, enligt driftschefen för verket Jan Lindeberg. Kostnaden beräknas till cirka en halv miljard kronor.

God erfarenhet av Unitrafo

Mats Johansson och Reng Consulting har svarat för projektering av anläggningen inklusive bygg och mark, process samt el och styr, framtagning av förfrågningsunderlag samt upphandlingar av samtliga entreprenader. Reng Consulting står också för projektsamordning och projekt/byggledning under genomförandet.– Jag har goda erfarenheter av Unitrafo sedan tidigare,bland annat från projekt i Gällivare och Strängnäs, kommenterar Mats Johansson.Nu spelar det förstås inte en avgörande roll vid en offentlig upphandling, men är ändå viktigt. Pris, prestanda och kvalitet är det som gäller. God service är generellt viktigt, men här handlar det om mätbara kriterier. Effektförluster kostar pengar.– Unitrafo vann upphandlingen därför man bäst motsvarade våra krav på pris och prestanda.

Sju delentreprenader

Hela entreprenaden är uppdelad i sju delar: process och kontorsbyggnad (Peab), pannan (danska Völund), turbinen (Fincantieri, Italien),ackumulatortank (YIT, Finland), rörarbeten (Värmesvets, Sverige), styr- och regler (Logistiksystem, Sverige) och el som i sin tur består av fem mindre entreprenader.– Transformatorn på 11 kilovolt är en mellantransformator med samma spänning in som ut. Den har vi för att skydda generatorn mot storleken på kortslutningsströmmarna. De andra två är distributionstransformatorer för matning av ström till pumpar, elmotorer etcetera som driver verket, uppger Jan Lindeberg.

Försörjer 3 400 villor

Pannan är på 30 MWt. Bränslet består verksamhetsavfall av papper, plast, trä samt biobränsle. – Genom att bygga en PTP-bränslepanna kan vi minska behovet av olja och gas. Ambitionen är att komma ifrån användningen av fossila bränslen, säger Jan Lindeberg.En rökgaskondensering tillför ytterligare 4,5 MW effekt. Inklusive rökgaskondenseringen kan man leverera 26 MW fjärrvärme och 8 MW el ut på nätet. Det motsvarar värme och el till cirka 3 400 villor.– Vi håller tidsplanen väl, säger Jan Lindeberg utan darr på stämman. Det enda som blivit något försenat var ångturbinen på grund av administrativt krångel, men det är löst nu. Den tillför åtta MW el, varav sex till sju MW går ut på nätet. Resten använder vi internt. Pannan i Landskrona har en så kallad vibrationsrost, samma teknik som Völund tidigare levererat till bland annat anläggningarna i Strängnäs och Fiskeby. Landskrona blir dock först med den vidareutveckling man gjort sominnefattar att rosten delats i två sektioner, för bättre reglerbarhet.