Nya kraftvärmeverk använder transformatorer från Unitrafo

Vi har nyligen levererat 1 st 7 MVA och 1 st 8 MVA till nybyggda kraftvämeanläggningar i Katrineholm respektive Fredrikstad i Norge. Båda transformatorerna är gjuthartsisolerade, vilket hittills varit ganska ovanligt för den här storleken av transformatorer. Erfarenheter har dock visat att gjutharts är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ gentemot olja, inte minst när det gäller installations- och miljömässiga fördelar. Läs mer om gjuthartstransformatorer >>>

Anläggningen i Katrineholm byggs av KMW Energi och är en biobränsleeldad kraftvärmeanläggning (CHP) till Katrineholm Energi för produktion av fjärrvärme och el.

Anläggningen i Fredrikstad ägs av Hafslund, ett av nordens största energibolag och är en avfallseldad kraftvärmeanläggning för produktion av fjärrvärme och el.