Reaktorer

Unitrafo kan levere reaktorer i klasse F eller H, tørrisolerte, støpeharpiksisolerte eller oljeisolerte samt innen- og utendørs utførelse opptil 5000 A/52 kV. For utendørs bruk kan vi dessuten tilby støpeharpiksisolerte reaktorer uten kapsling, takket være vår spesialproduserte harpiks og vår UV-bestandige dekkfarge.

Strømbegrensende reaktorer

Som navnet tilsier brukes strømbegrensende reaktorer til å begrense kortslutningsstrømmen i det etterfølgende nettet. Et vanlig bruksområde er å begrense kortslutningsstrømmen slik at den ikke overskrider tillatt grense for beskyttelse i et anlegg.

Nullpunktenheter/jordingstransformatorer

En nullpunktenhet brukes til å skape et fysisk nullpunkt i et 3-fasesystem, for eksempel til en hovedtransformator med d-kobling på nedsiden. Nullpunktet brukes deretter til direktejording, motstandsjording eller resonansjording. En tradisjonell nullpunktenhet er ZNyn-koblet, men kan også tilbys med YNd-kobling, en såkalt åpen utførelse.

En nullpunktenhet med en ekstra vikling for lokalkraft kalles jordingstransformator og kan da også brukes som en lokaltransformator.

Filterreaktorer

1-fase- eller 3-fasereaktorer som brukes til å redusere overtoneinnholdet i nettet eller i anlegg med høyspenningsdistorsjon. Reaktorene kobles i serie eller parallelt mot kondensatorene på både høy- og lavspenningssiden.

Shuntreaktorer

Shuntreaktorer brukes hovedsakelig ved lange overføringer med høye spenninger i kraftnettet. Oppgaven til en shuntreaktor er å medvirke til å holde spenningen i kraftnettet på et korrekt nivå i de periodene på døgnet da forbruket er lavt.

Utjevningsreaktorer

Brukes i DC-systemer, der man må redusere overlagrede overtonekomponenter (rippel). Denne reaktoren kobles i serie med en likeretter, og hele laststrømmen flyter gjennom den. Reaktorens oppgave er å gi høy impedans for overtonestrømmer, redusere styrken og på denne måten jevne ut likestrømmen.

Reaktorer for fasekompensering

Reaktorer som er seriekoblet mot kondensatorene, og som reduserer overtoneinnholdet til et nivå som ikke er skadelig for kondensatorene.