Mindre transformatorer

Her finner du et bredt utvalg av mindre transformatorer for manøverspenning, isolasjons- og beskyttelsesformål med mer.

I tillegg til produktene som er oppført nedenfor, er det mulig å bestille skreddersydde løsninger. Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon.

Klikk på respektive fane nedenfor for å lese mer om våre mindre transformatorer samt tilbehør.

Isolasjonstransformatorer

Bruk

Isolasjonstransformatorer brukes til å (galvanisk) skille nettdeler eller følsomme apparater fra det generelle strømnettet. Dette gir økt elektrisk sikkerhet, og faren for strømulykker minsker. Isolasjonstransformatorer reduserer også forstyrrelser fra nettet, f.eks. transienter, strømtopper, overspenninger og overtoner, noe som i sin tur bidrar til betydelig økt levetid for tilkoblede apparater.

Eksempel

Ved tilkobling av datautstyr til ujordede uttak.
Fjerner faren for at deksler og metalldeler skal bli strømførende hvis det oppstår feil i utstyret.
Ved arbeid med håndverktøy på for eksempel byggeplasser.
Ved bruk av følsomme måleinstrumenter.

Annet

 • Stabilt bygde, kapsling i slagbestandig plast
 • Temperaturtestet, -40° C til +50° C
 • Leveres med strømledning, 2 m.
 • Automatsikring på primærsiden
 • Utstyrt med dempekrets for startstrøm (gjelder bare KLM 630-1500)

Likerettere

Bruk

Våre likerettere har en enkel og robust utførelse som gir god holdbarhet til en lav pris. Det finnes filtrerte, ufiltrerte, stabiliserte og ustabiliserte utførelser.

1-faset likeretter

 • Fås med eller uten filter.
 • Primærspenning 230 V, 50–60 Hz og sekundærspenning 12 alternativt 24 V.
 • Standardstørrelser er 1,6 til 50 A. Andre utførelser produseres på bestilling.

3-faset likeretter

 • Primærspenning 400 V, 50–60 Hz og sekundærspenning 24 V.
 • Lav brumspenning takket være 6-pulsers likeretting.
 • 3DA-modellene har også en statisk beskyttelse mellom primær og sekundær, noe som demper høyfrekvente forstyrrelser.

Stabilisert likeretter

 • Utført for industriell bruk og derfor svært robust, både mekanisk og elektrisk.
 • Trinnløs justering av utgangsspenningen.

Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon.