Lavspenningstransformatorer

Våre lavspenningstransformatorer fås fra 4 kVA opptil ca. 1000 kVA og produseres i Finland henholdsvis Italia. Disse transformatorene er som regel tørrisolerte, men fås også i epoxy- og oljeisolert utførelse.  Vi kan også tilby samtlige kapslingsklasser opptil IP54.

Svært robuste og driftssikre transformatorer for de fleste bruksområder, for eksempel industri, fartøy og jernbane. Vi har også transformatorer som er ”jordristingstestet”, i henhold til Forsmark klasse 6, og som leveres blant annet til kjernekraftindustrien. Andre store kunder er Trafikverket og SL. I tillegg tilbyr vi CSA- og UL-godkjente transformatorer i standardstørrelser.

Isolasjonstransformatorer

Isolasjonstransformatorer brukes til å (galvanisk) skille nettdeler eller følsomme apparater fra det generelle strømnettet. Dette gir økt elektrisk sikkerhet, og faren for strømulykker minsker. Isolasjonstransformatorer reduserer også forstyrrelser fra nettet, f.eks. transienter, strømtopper, overspenninger og overtoner, noe som i sin tur bidrar til betydelig økt levetid for tilkoblede apparater.

Støydempingstransformatorer

Støydempingstransformatorer brukes for å dempe forstyrrelser fra nettet, og som skilletransformatorer. Gjennom konstruksjonen oppnås høy demping av symmetriske og asymmetriske forstyrrelser. Sekundærnettets isolasjonstilstand kan overvåkes ved hjelp av relé. Det finnes forskjellige overvåkingssystemer, avhengig av om nettet er jordet (Superintend VRE) eller isolert, Superintend IM01.

Transformatorene har god demping av symmetriske og asymmetriske forstyrrelser – ca. 80 dB for 3-fasetransformatorer henholdsvis 120 dB for 1-fasetransformatorer.

Transformatorene brukes til å beskytte følsomt elektronisk utstyr eller prioriterte nettdeler mot høyfrekvente forstyrrelser, store jordstrømmer og transienter fra nettet. Svært korte leveringstider, også for spesialproduksjoner.

Trenger dere spesialløsninger?

3-faset lavspenningstransformator, type T3T

Transformator 40-400 kVA

Kapsling IP21

Kraftområde:

  • 0,1 kVA opptil 1000 kVA

Spenningsområde:

  • Max primær- og sekundærespenning 1100V

Beskyttelse:

  • IP00, IP21, IP23, IP34, IP44 & IP54, som standard, andre klasser på bestilling

Kjøling:

  • AN (naturlig kjøling som standard), AF (forseret kjøling) på bestilling

Standarder:

  • IEC 60076 (også DNV, LRS, CSA, UL etc. om nødvendig)

Temperaturklass:

  • F/155 °C alt. ifølge af forespørsler

Garantitid:

  • 2 år er standard. Utvidet garanti ifølge af avtal

Kontraktsbetingelser:

  • NL01 alt. ifølge af avtal