Krafttransformatorer

Når det gjelder krafttransformatorer samt visse spesialtransformatorer, samarbeider vi med flere av Europas ledende produsenter, blant andre CG Electric Systems i Ungarn samt  GBE og Ocrev fra Italia. Samtlige fabrikker er selvsagt ISO-sertifiserte og følger alle gjeldende IEC- og EU-normer.

GBE har, til tross for at selskapet ble etablert så sent som i 1999, lang erfaring med produksjon av transformatorer. De produserer i dag transformatorer til de fleste formål. For krafttransformatorer ligger fokuset på de noe mindre transformatorene, men man har kapasitet for oljetransformatorer opptil ca. 50 MVA og 145 kV, og epoxyisolerte transformatorer opptil 25 MVA og 36 kV.

Ocrev har produsert transformatorer siden 1960 og har i dag et svært bredt sortiment som spenner fra mindre standardtransformatorer til krafttransformatorer. Man produserer også EX-transformatorer samt transformatorer for jernbane og maritime formål.

Referanser

I de siste årene har vi levert krafttransformatorer til en rekke større prosjekter rundt om i Sverige

Produkter:

Krafttransformatorer:

  • GBE – opptil ca 50 MVA/145 kV
  • Ocrev – opptil 40 MVA/145 kV
  • CG Electric Systems – opptil 600 MVA/765 kV

Spesialprodukter:

  • OFWF-transformatorer (vannkjøling)
  • ODAF-kjølte transformatorer
  • EX-transformatorer (eksplosjonsbeskyttede)
  • Transformatorer for omformere m.m.