Jordfeilovervåking og isolasjonsovervåking – Superintend®

Jordfeilovervåking – Superintend® via Internett

Med vårt system for jordfeilovervåking kan du overvåke anlegget ditt fra en hvilken som helst datamaskin med Internett-tilkobling. Alle kontrollenheter har nemlig en innebygd nettserver som du kan logge deg inn på fra den vanlige nettleseren din.

Systemet har også et mobiltilpasset grensesnitt, slik at du enklere kan håndtere overvåkingen via smarttelefonen eller nettbrettet. I vår nye serie kontrollenheter kan du velge 8, 32 eller 64 målepunkt. Du kan selvsagt også bygge sammen flere enheter til et større system.

Kontakta oss gjerne, så forteller vi mer. Du kan også laste ned brosjyren ved å klikke på bildet nedenfor.

Hvorfor jordfeilovervåking?

Et jordet strømsystem bør overvåkes kontinuerlig for å avdekke feil og generere alarmer for følgende:

 • kabelfeil (for eksempel en klemt kabel)
 • sammenkoblinger av null- og beskyttelsesledere
 • tilkobling av defekte apparater
 • dårligere isolasjon
 • langsomt voksende lekkasjestrømmer som ikke er tilstrekkelige til å løse ut sikring eller bryter

Hvorfor jordfeilovervåking – Superintend®?

Jordfeilovervåking er en forutsetning når du ønsker høyest mulig brann- og strømsikkerhet. Men for at overvåkingen skal være effektiv, kreves det først og fremst at den er kontinuerlig, dvs. at den tester samtlige målepunkt hele tiden. Utstyret bør også ha en minnefunksjon som kan vise tid, størrelse og varighet for jordfeil som oppstår.

Med denne funksjonen kan du enkelt lokalisere for eksempel midlertidige jordfeil. Du skal heller ikke trenge å stå parkert foran et instrument hele tiden. For å få til dette kreves det en mulighet for fjernstyring og analyse – selvsagt via PC, for den som ønsker. Til slutt skal du enkelt kunne montere utstyret og slippe å kalibrere anlegget etter installasjon. Alt det ovennevnte mener vi er grunnleggende krav du skal kunne stille til et jordfeilovervåkingssystem.

Hvor mange er det da som oppfyller kravene?
Svaret er Superintend®.

Velg derfor Superintend hvis du ønsker et avansert system med unike analysemuligheter. På kjøpet får du et sikkert elektrisk anlegg som reduserer faren for brann og personskader.

Hvordan fungerer det?

Lekkasjestrømmer måles av en følsom summasjonstransformator. Fase- og nulleder trekkes gjennom strømtransformatoren. Hvis det elektriske systemet har separat beskyttelsesjord, må den trekkes utenfor strømtransformatoren.

Jordfeilovervåking – for enkeltstående målepunkt

Bruksområder

Kontrollenhet for enkeltstående målepunkt. Viser feilstrøm i absolutte tall. Enkel installering av alarmgrense og tidsforsinkelse.

 • Overvåking av enkeltstående hovedledning
 • Overvåking av enkeltstående stige- eller gruppeledninger
 • Overvåking av enkeltmotorer som er viktige for produksjon
 • Kontinuerlig overvåking gjør det mulig å oppdage isolasjonsfeil som normalt ikke løser ut en motorvernbryter
 • Særskilt overvåking av enkeltsentral

Kontrollenhet VR-16 – Nyhet!

Overvåker lekkasjestrømmen kontinuerlig. Når den innstilte grenseverdien overskrides, avgir VR-16 alarm eller kobler fra apparatet eller nettdelen det er feil på.

 • Tydelig digital visning, god avlesningsnøyaktiget ved små lekkasjestrømmer
 • Måler riktig også ved strømmer som inneholder overtoner
 • Tåler strømstøt
 • 2 stk. potensialfrie vekselstrømkontakter, 250 V AC, 5 A

Jordfeilovervåking – for flere målepunkt/større systemer

Med innebygd nettserver for overvåking av VRE-enheten via Internett

 • Med innfelt monteringssett for enkel panelinstallasjon
 • Kapsling i DIN-standard
 • Sammenkobling av instrumenter og strømtransformatorer med standardkabel
 • Enkel utbygging til større system.
 • Kontinuerlig overvåking av samtlige målepunkt
 • Enkel bruk med oversiktlige menyer.
 • Kan også vise minimums- og maksimumsstrøm.
 • Overvåking via Internett, uansett hvor du befinner deg
 • Overvåking via valgfri nettleser – på datamaskin, nettbrett eller mobil

Summasjonstransformatorer

VMI* = lukket type

VMIK* = delbar type

VMIC* = rektangulær type

*Fås også som SMI, SMIK og SMIC, beregnet for kabeltrekking med vanlig RK

Jordfeilovervåking fra Unitrafo

Eksempel på overvåkingspunkt

1. Måling av summasjonsstrøm i hovedledning.
Målemetoden er tilstrekkelig i små nett med et begrenset antall elektriske apparater. I store nett blir feilsøkingen vanskelig, og små forandringer i lekkasjestrømmen passerer ubemerket.

2. Måling i ledning mellom nullpunkt og hovedjordingsskinne.
Målingen tilsvarer metoden i forrige punkt. Fordelaktig målested. Måling kan skje med mindre transformatorer.

3. Måling i TE-ledning.
Hvis en separat ledning, TE til forstyrrelsesfri jord brukes, lønner det seg å utvide overvåkingen også til denne.

4. Overvåking av 3-fasemotor eller annet apparat som måles med 3-faseledning.
Med overvåkingen kan man følge isolasjonsnivået for apparatet eller nettdelen, og alarm avgis ved forringet isolasjon allerede før vernebrytere eller kortslutningsvern aktiveres.

5. Måling i stigeledning eller i fødeledning for enkeltapparat.
Egner seg for små nett. I store nett blir det vanskelig å lokalisere feilkoblinger eller andre feil.

6. Overvåking av enfasenett
For eksempel en gruppe eller et enkeltapparat. Feilen er enkel å lokalisere. Hvis det handler om en gruppe med flere tilkoblede vegguttak eller andre forbrukspunkt, benyttes følsomt tangamperemeter til å lokalisere stedet der det har oppstått feil.

7. Måling av transformator, UPS eller annet apparat fra primærsiden.
Med denne målingen overvåkes apparatets isolasjonsnivå.

8. Måling av isolasjons- eller støybeskyttelsestransformator fra sekundærsiden.
Målingen brukes generelt i forbindelse med logikkretser eller annet følsomt elektronisk utstyr. Med målingen overvåkes isolasjon eller koblingen av kretser eller apparater som er koblet til sekundærsiden.

Guide for valg av strømtransformator

TypeØ mmA mmB mmC mmE mmF mmVekt kgMaks kabel: ex
VMI-2525462653350,15< 4x25 AKKJ/FKKJ
VMI-353890469670380,30< 4x70 AKKJ/FKKJ
alt < 3 // 4x6 EKKJ
VMI-6062904612570380,54< 4x240 AKKJ/FKKJ
alt < 3 // 4x35 FKKJ
VMI-95971465016110238< 3 // 4x120/50 AKKJ/FKKJ
VMI-13013419654200138421,25< 3 // 4x240/50 AKKJ/FKKJ
VMI-20020026668255200501,50< 4 // 4x240/50 AKKJ/FKKJ
VMIK-2523462667350,21< 4x10 AKKJ/FKKJ
VMIK-3535904611070380,36< 4x50 AKKJ/FKKJ
alt < 3 // 4x35 FKKJ
VMIK-6060904614070380,60< 4x185 AKKJ/FKKJ
VMIK-95951465016110238< 3 // 4x120/50 AKKJ/FKKJ
VMIK-13013019654198138421,45< 3 // 4x240 AKKJ/FKKJ
VMIK-20020026668255200501,70< 4 // 4x240 AKKJ/FKKJ

Strømtransformatorer for montering på skinnepakke

TypeH mmL mmA mmB mmC mm
VMIC(K)
70 x 175
7017526065155
VMIC(K)
70 x 400
7040048565155
VMIC(K)
105 x 356
10535644065190
VMIC(K)
105 x 400
10540048565190
VMIC(K)
204 x 356
20435644065290
VMIC(K)
204 x 508
20450859565190
Summasjonstransformatorer - prinsippskisse

Isolasjonsovervåking – Superintend®

Isolasjonsovervåking for ujordede nett (IT)

Isolasjonsovervåking – Superintend® reduserer faren for brann- og personskader.

Fordelen med IT-nett er at feilstrømmene blir betydelig lavere ved en eventuell jordfeil eller isolasjonsfeil, sammenlignet med konvensjonelle direktejordede nett (f.eks. 5-ledernett). En første jordfeil i et IT-nett tillates heller ikke å påvirke driften. Derfor brukes ofte IT-nett ved bruksområder der man ønsker å unngå avbrudd.

Et vanlig område er innen helsevesenet, der man i såkalte gruppe 2-rom med f.eks. livsoppholdende utstyr selvsagt ønsker å unngå avbrudd.

Et annet område er innen industrien, der man f.eks. innen prosessindustrien ønsker å unngå avbrudd i kritiske prosesser.

Oppbygging av systemet

Utstyret kontrollerer kontinuerlig isolasjonen i det isolerte elektriske systemet ved å avgi et testsignalmønster med to sinusformede spenninger. Signalene gir opphav til en liten injeksjonsstrøm som går gjennom isolasjonsmotstanden og kapasitansen til PE-potensialet. Via avansert måleteknologi analyserer deretter utstyret motstands- og kapasitansverdier.

Dette testsystemet fungerer i alle typer elektriske systemer, fra likestrøm til vekselstrøm, og oppfyller svartidene i IEC 61557-8. Målemetoden egner seg også godt for systemer som har høy kapasitans og motstand samtidig. Ytterligere en fordel er visningen av reell kapasitans.

Dette er noen av de viktigste fordelene med systemet vårt:

 • Visuelt brukergrensesnitt og enkel installasjon
 • Automatisk registrering av nettets impedans og kapasitans (subharmonisk distorsjon)
 • Overvåking av belastning og temperatur på isolasjonstransformatoren – potensialfri kontakt
 • Samme system innen både industrielle og medisinske anvendelser
 • Tilvalgsmoduler for fjernovervåking av isolasjon og transformator
 • Mulighet for å koble til overvåkingsenheter for måling av beskyttelsesjord
 • Utskiftbart microSD-kort for analyse av historikk og feilhendelser

Kontrolleren- IM01

3-fas kopplingsschema för industriella tillämpningar

Koblingsskjema 3-fasesystem for industrielle anvendelser. Klikk for å få større bilde.