Personvernerklæring for Unitrafo AB

Hvilke typer data vi samler inn

Vi samler inn visse personopplysninger om deg. «Personopplysninger» er data som kan brukes til å identifisere deg eller informasjon som kan spores tilbake til deg.
Vi samler inn personopplysninger som du frivillig oppgir til oss, for eksempel når du velger å abonnere på vårt nyhetsbrev, kommuniserer med oss via e-post eller andre kanaler der du registrerer deg. Informasjonen vi samler inn inkluderer ditt navn, postadresse, e-postadresse, stillingstittel, bransje og hvilket selskap du representerer eller er tilknyttet.
I noen tilfeller er personopplysningene dine innhentet fra andre kilder knyttet til din yrkesrolle og når vi har vurdert at du kan være interessert i spesifikk informasjon fra oss. Disse kildene kan omfatte kjøpsdataposter, søk gjennom offentlig tilgjengelige søkemotorer og arbeidsgiverens nettsted.

Hvordan vi bruker dataene vi samler inn og lagrer

Vi bruker personopplysningene vi samler inn til:

  • Fullstendige avtaler.
  • Send deg nyhetsbrev og informasjon som er relevant for vår bransje.
  • Hold historikk over tidligere kontakter vi hadde.

Vi selger, leier ikke ut, distribuerer eller på annen måte gjør dine personopplysninger tilgjengelige for tredjeparter.

Årsaker til å bruke dine personopplysninger

Når vi behandler personopplysninger for de formålene som er forklart i denne teksten, bruker vi våre lovfestede rettigheter og plikter når det gjelder å opprette eller opprettholde forretningsforhold og kommunisere med deg som kontaktperson for din virksomhet, samt for å tilfredsstille myndighetenes krav. for dokumentasjon og arkivering. Vi mener at vår anvendelse av disse rettighetene og pliktene er i tråd med den nye databeskyttelsesforordningen GDPR (Guided Data Protection Regulation), som gjelder fra 25. mai 2018.

Hvordan vi deler informasjonen vi samler inn

Kun de personene som trenger å behandle personopplysninger for de nevnte formålene har tilgang til dine personopplysninger. Vi kan ha behov for å dele dine personopplysninger med våre leverandører for å kunne utføre våre tjenesteforpliktelser og i tilfeller der dette er påkrevd, utarbeides det underleverandøravtaler for personopplysninger.

Når du handler i vår nettbutikk, lagres brukerdata og dine kjøpsvalg. Dette for at vi skal kunne følge opp vår serviceforpliktelse overfor deg som kunde. Imidlertid lagres ingen personnummer eller kortdetaljer hos oss. Disse dataene håndteres på en svært sikker måte av tredjepartsleverandøren av den respektive betalingstjenesten (Stripe, PayPal, etc.).

Oppbevaring

Dine personopplysninger lagres for spesifiserte formål som nevnt ovenfor så lenge vi, på grunn av din profesjonelle rolle, vurderer at du kan være interessert i informasjon og kontakter fra oss. Du kan når som helst velge å få dine data slettet, og i forbindelse med det vil vår databehandling for formålene nevnt ovenfor opphøre, med unntak av det som er nevnt i følgende avsnitt, og vi vil fjerne dine personopplysninger fra våre registre .

Lagring av data som kreves for å kunne oppfylle garanti- og andre kommersielle avtaler og forpliktelser kan kun fjernes når disse forpliktelsene opphører å gjelde. Videre oppbevares regnskap og lignende data i den tid loven foreskriver (vanligvis 7 år) før de kan slettes.

Sikkerhet

Vi bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot tap og for å beskytte mot tilgang fra uvedkommende. Vi gjennomgår regelmessig våre sikkerhetspolicyer og prosedyrer for å sikre at systemene våre er sikre og beskyttet.

Dine valg og rettigheter

Du er alltid velkommen til å kontakte oss med dine spørsmål. Du har rett til å vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg og kan be om en kopi av disse. Du har også rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet og i noen tilfeller kan du be oss om å slette dine personopplysninger. Du har også rett til å motta dine personopplysninger i maskinlesbar form og overføre opplysningene til en annen databehandlingsansvarlig.

Du kan når som helst velge å melde deg av våre e-poster, for eksempel nyhetsbrev, ved å bruke en lenke nederst i hver utsendelse. I forbindelse med det avsluttes vår databehandling for dette formålet og vi fjerner dine personopplysninger fra dette registeret.

Hvis du er misfornøyd med hvordan vi behandler personopplysningene dine, har du rett til å rapportere dette til det svenske datatilsynet (IMY), som er tilsynsmyndighet for vår behandling av personopplysninger.

 

Les også våre retningslinjer for håndtering av informasjonskapsler (cookies) >>>