Oljeisolert shuntreaktor for sikrere strømnett

Oljeisolert shuntreaktor – for sikrere strømnett og lavere energitap

Shuntreaktorer brukes der det er nødvendig å holde spenningen på et stabilt nivå i kraftnett med lange overføringer, både over og under bakken. Typiske bruksområder er vindparker, T-bane, urbane distribusjonssystemer, industriområder, etc. Shuntreaktorer finnes i tørr, støpt harpiks og oljeisolerte varianter.

GBE produserer og anbefaler alle disse. Den oljeisolerte konstruksjonen er imidlertid mest allsidig, spesielt for høyspenning. Reaktoren leveres med eller uten magnetisk kjerne og viklings- eller ringkjerner av aluminium eller kobber. Innsiden av kjernen er utstyrt med luftspalter for å oppnå ønsket induktansverdi. Spesialdesignet er ikke bare tilpasset mekanisk påvirkning ved normal drift, men er også designet for å takle mulige nettfeil.

Shuntreaktorer kan kobles direkte til strømnettet eller til en tertiærvikling i en 3-viklings kraft- eller distribusjonstransformator. Dette gir omfattende bruksmuligheter.

De siste fem årene har kraftselskaper, i den industrialiserte delen av verden, investert store ressurser i å modernisere strømnettene sine for å effektivisere kraftforsyningen. Dette for å møte kravene til stabil uavbrutt strøm, til tross for aldrende strømnett og utvikling av nye systemer for kraftproduksjon (spesielt fornybar energi). Disse investeringene i infrastruktur for overføring og distribusjon av elektrisitet varsler en markant økning i etterspørselen etter shuntreaktorer.