Hvordan skal jeg velge en transformator?

Mange som kontakter oss stiller omtrent det samme spørsmålet: Hvordan skal jeg velge en transformator? En enkel måte å komme nærmere en avgjørelse på er å klikke på fanen Beregningshjelp . Her har vi samlet fire ulike beregninger som vi håper vil gjøre livet enklere for deg.

I den første kan du sammenligne kostnadene for energitap , avhengig av hvilken type transformator du velger. Her fyller du inn tapene for de ulike typene, driftstimer, belastningsgrad, forventet levetid og energikostnad. Da kan du enkelt se hvilken transformator som har lavest levetidskostnad.

I den andre beregningen kan du beregne effekten til transformatoren du trenger ved å spesifisere spenningen du har og strømmen du trenger. Tilgjengelig for både 1-fase og 3-fase transformatorer.

Deretter en beregning som beregner tap ved forskjellige lastnivåer . Veldig nyttig, fordi belastningen på transformatoren ofte er avgjørende for hvilken type transformator du bør velge. En tommelfingerregel kan være at du ligger på ca 70 % i belastningsgrad. Da bruker du trafoen på en god måte og får en god virkningsgrad.

Til slutt en favoritt som vi ofte bruker selv, et regnestykke som beregner effektivitet og spenningsfall . En transformators effektivitet øker vanligvis med størrelsen. En mindre elektronisk transformator kan ha en virkningsgrad på ca 50 %, mens en større distribusjonstransformator i et elektrisk nett vanligvis har en virkningsgrad på 98 % og over. Siden 2015 har effektiviteten til større transformatorer installert innenfor EU blitt bestemt gjennom det såkalte «Ecodesign-direktivet». Kort fortalt betyr dette at det kun kan installeres transformatorer som oppfyller de fastsatte kravene til virkningsgrad.

Spenningsfallet til en transformator er viktig å vite fordi det påvirker hvor godt det elektriske systemet som transformatoren er installert i fungerer. Dermed kan et spenningsfall som er for høyt føre til at spenningen på sekundærsiden blir for lav, noe som igjen kan forringe hvordan tilkoblet utstyr fungerer, eller at for eksempel motorer ikke starter.

Kontakt oss dersom du mangler en utregning eller om du har andre spørsmål.