OPS-systemer sparer miljøet i havnene våre

I lang tid har større skip vært avhengig av ombord generert kraft når de ligger til kai. Men motorer som brenner olje forårsaker omfattende miljøproblemer – forurenset luft, støy og vibrasjoner. For skip av disse størrelsene, for eksempel containerskip og cruiseskip, er vanlig lavspent «landstrøm» en utilstrekkelig kraftkilde. Det er her OPS ( Onshore Power Supply) systemene kommer inn som en løsning. Vår stadig økende miljøbevissthet har også ført til et strengere regelverk for skipene som ligger til kai. Fra 2030 sier EU at alle havner skal tilby denne løsningen.

Fordeler med OPS

  • Mindre utslipp
  • Mindre støy
  • Mindre kostnader
  • Forbedret arbeidsmiljø om bord
  • Løsning for flyttbar beholder

Les mer

Oljeisolert shuntreaktor for sikrere strømnett

Oljeisolert shuntreaktor – for sikrere strømnett og lavere energitap

Shuntreaktorer brukes der det er nødvendig å holde spenningen på et stabilt nivå i kraftnett med lange overføringer, både over og under bakken. Typiske bruksområder er vindparker, T-bane, urbane distribusjonssystemer, industriområder, etc. Shuntreaktorer finnes i tørr, støpt harpiks og oljeisolerte varianter.

Les mer

Transformatorer med reduserte elektromagnetiske felt

 

Oljeisolert transformator med redusert magnetfelt

Den økende elektrifiseringen av samfunnet de siste årene har fokusert på mulig helserisiko forårsaket av elektromagnetiske felt. Fenomenet er definert som «elektromagnetisk rot» og nevnes i forbindelse med menneskeskapte elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt. Disse skiller seg fra magnetfeltene som forekommer naturlig i naturen. Magnetisk rusk får mer oppmerksomhet i noen land, for eksempel Sveits, der en spesiell forskrift (ORNI) er laget for å beskytte mennesker mot skadelig ikke-ioniserende stråling.

Les mer