Superintend PEC-01 – overvåking enhet for kontinuitet i beskyttende jord

SEK 5 690 exkl. moms

Isolasjonsovervåking for avdekkede nettverk (IT)

Isolasjonsovervåking – Superintend® reduserer risikoen for brann og personskade.

Fordelen med et IT-nettverk er at feilstrømmene er betydelig lavere i tilfelle en jordfeil eller isolasjonsfeil, sammenlignet med konvensjonelle direktebakkenettverk (f.eks. 5-trådsnett) En første jordfeil i et IT-nettverk må heller ikke påvirke driften. Derfor brukes IT-nettverk ofte i programmer der du vil unngå avbrudd.

Et fellesområde er i helsevesenet, hvor i såkalte Gruppe 2 rom med for eksempel livsstøtteutstyr, vil du naturligvis unngå avbrudd.

Et annet område er i industrien, der prosessindustrien for eksempel ønsker å unngå avbrudd i kritiske prosesser.

Produktnr: SuperPEC-01. Kategorier: , Stikkord: