ATEX Spesialtransformatorer – for installasjon i farlige miljøer

ATEX Spesialtransformatorer – for installasjon i farlige miljøer med brennbare gasser og støv

Vår leverandør GBE jobber nå sammen med det internasjonale sertifiseringslaboratoriet TÜV for sertifisering av en produktserie som skal oppfylle alle krav til installasjon i sone 2, kategori 3 i EU-direktivet ATEX.

ATEX er samlebetegnelsen for to EU-direktiver, som regulerer utstyr til bruk i farlige miljøer med eksplosjonsfare. Begrepet ATEX er avledet fra ordene ATmosphere og EXplosive. Standarden IEC 60079 definerer hvilke installasjonsmiljøer som er tiltenkt basert på risikonivå i forhold til innhold av brennbare gasser og støv. Avhengig av sannsynligheten for forekomst av eksplosivt atmosfærisk miljø, er soner angitt på en skala fra sone 0 (høy sannsynlighet), sone 1 (middels sannsynlighet) til sone 2 (lav sannsynlighet, mindre enn 10 timer per år). For støvete miljøer brukes sone 20/21/22 på samme måte. Det skilles også mellom soner over og under bakken. I tillegg er det spesifisert tre kategorier for hver av de ulike ATEX-sonene som produktene er tilpasset for. Kategoriseringen angir egenskapene til produktet under normale omstendigheter (kategori 3), ved vanlige feil (kategori 2) og sjeldne feil (kategori 1).

I de fleste tilfeller er transformatorer og reaktorer installert i ikke-eksplosive miljøer og under normale driftsforhold. Derfor jobber GBE akkurat nå, i samarbeid med det internasjonale sertifiseringslaboratoriet TÜV, med en serie produkter som skal oppfylle alle krav til installasjon i sone 2, kategori 3. Produktsertifiseringen har som mål å produsere en fullstendig teknisk beskrivelse av både produkter og tilbehør. En rekke tester utføres etter avtale fra inspektører fra TÜV. Den tekniske dokumentasjonen består av beskrivelse av transformatoren, referansestandarder, tegninger, datablad for alle komponenter, materialbruk og testprotokoller. Det følger også med en manual med referanser til standardene 60079-14-17 og -19, for serviceintervaller, informasjon om vedlikehold og reparasjoner, samsvarssertifikat og ATEX produktsertifikat med risikoanalyse.

Testene er ikke begrenset til standardtester. En rekke spesielle tester er også nødvendig. Det gjennomføres for eksempel en varmetest ved 110 % belastning for å måle «hotspots», men også trykk- og funksjonstester for hermetisk lukkede deler. I tillegg til kategorien er maksimalt tillatte temperaturer definert for hver spesifikk sone (fra T1 til T6), og risikonivået for brennbar gass (fra IIA til IIC). Kategorien er også definert av Ga (kategori 1) og Gc (kategori 3). GBE kan herved garantere følgende TÜV-sertifiseringer for oljefylte transformatorer: Ex pzc ic oc d Gc og gassbeskyttelse II 3G IIB T4.