Krafttransformator till Göteborg Energi

För första gången har Unitrafo levererat en krafttransformator till Göteborg Energi. Man vann upphandlingen i strid med ett flertal konkurrenter.

Den aktuella transformatorn är på 40 MVA, 130/10 kV, och är därmed en av de största Unitrafo levererat. För Göteborg Energi är den däremot ingen jättetransformator, här handlar det om en ganska ordinär storlek.
– Unitrafo hade lägst totalkostnad när man väger samman priset och värme/effektförluster, sammanfattar Björn Larsson, planeringsingenjör på Göteborg Energi.

Den oljefyllda transformatorn på 40 MVA står i en transformatorstation i stadsdelen Torslanda på Hisingen i Göteborg. Stationen innehåller totalt tre transformatorer, vilket är standard. Björn Larsson förklarar:
– Det handlar till viss del om redundans. Om en transformator måste tas ur drift ska de andra klara hela lasten. Torslandastationen har tidigare haft lägre last än en standardstation och därför bara två transformatorer, men nu är vi på gränsen till vad en enda transformator klarar och för att undvika överbelastning och riskera att folk ska bli utan ström harvi nu en tredje transformator på plats.

De låga effektförlusterna förklaras med kombinationen av olika kylmetoder för den aktuella transformatorn – nämligen ONAN/ONAF/ODAF föratt kunna utnyttjas olika beroende på aktuellt driftfall och behov av effekt.

Fakta:
ONAN står för Oil Natural Air Natural, ONAF – Oil Natural Air Forced och ODAF – Oil Directed Air Forced