Ett av Europas största hotell väljer transformatorer från Unitrafo

Förra året introducerade vi Miljö+, en ny miljöanpassad typ av transformator som nu vinner allt mer terräng. Transformatorn som är gjuthartsisolerad har extremt låga effektförluster och har redan uppmärksammats av flera större entreprenörer och industrier. Vi glädjer oss också väldigt mycket åt att just denna transformator valts till hotellet Triple Towers vid Svenska Mässan i Göteborg.

Unitrafo har levererat de två transformatorer som är hjärtat i elförsörjningen av det nya hotellet Triple Towers vid Svenska Mässan – som genom det nya tornet och påbyggnaden av East Tower blir ett av Europas fem största hotell.

– Vår ambition är att hotellet ska bli miljöcertifierat både vad gäller produkter och processer i systemet. Vi har utgått från det brittiska och europeiska miljöklassningssystemet BREEAM, men har velat lyfta oss lite till, hitta punkter där vi kan bli ännu bättre, uppger Patrik Albertsson, byggprojektledare på Svenska Mässan.

– Därför blev vi glada när vi såg Unitrafos transformatorer som ger mycket låga energiförluster. Priset är alltid viktigt, men det får inte gå ut över de kvalitets- och miljökrav vi ställer. Här har man kombinerat bra pris med god verkningsgrad.

Det handlar om två gjuthartsisolerade transformatorer på 1250 KVA, typ miljö +, som ger låga värme/effektförluster.

PEAB är entreprenör för hela byggnationen. En av underleverantörerna är Elektra Elteknik som bland annat arbetar med elteknikinstallationer av kraftfördelningar och serviscentraler.Till Triple Towers har man levererat två ställverk (hög- och lågspänning) samt de två transformatorerna från Unitrafo.

– Att vi valde Unitrafo berodde på att de lämnade den lägsta offerten inom ramen för de krav vi ställde på produkterna. I en sådan här upphandling där miljökraven är så högt ställda har man bara ett visst antal leverantörer att välja på. Vi handlar ju själva inom ramen för vad vår entreprenad får kosta. Vi kunde erbjuda det bästa paketet till det bästa priset, kommenterar Christian Åkerlund, VD på Elektra Elteknik.

– Vårt företag är själva kvalitets-och miljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 och har höga egna krav på oss att alltid leverera produkter som håller måttet när det gäller pris, prestanda och miljösäkerhet.

FAKTA:

  • GothiaTowers får med det nya tornet drygt 1 200 rum. Tillkommande yta: 40 000 m².
  • Det nya tornet blir 100 meter högt och därmed Göteborgs näst högsta byggnad efter Lisebergstornet.
  • Nuvarande East Tower byggs på till en höjd av 82 meter. De tre tornen binds samman med inglasade broar, 55 meter över mark. Det nya tornet får tio hissar,alla tornen får utanpåliggande panoramahissar.
  • Hela hotellet certifieras enligt den internationella miljöstandarden BREEAM.

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett miljöklassningssystem från Storbritannien och har använts för att certifiera drygt 115 000 byggnader, huvuddelen av dessa finns i Storbritannien. Systemet har funnits i omarbetade versioner sedan 1990 och är det mest spridda av de internationella systemen i Europa.