Hur väl fungerade din senaste leverans från Unitrafo?

Unitrafo strävar ständigt efter att bli bättre på att hålla en hög servicegrad för våra kunder. Därför vill vi gärna höra din åsikt om hur du upplevde den senaste leveransen från oss.

Besvara nedanstående frågor genom att markera den ”smiley” som bäst motsvarar din uppfattning. Du kan även lämna en kompletterande kommentar vid varje fråga.

Tack för att du tar dig tid att fylla i detta. Dina svar är värdefulla för oss.

Loading