Oljeisolerad shuntreaktor för säkrare elnät

Oljeisolerad shuntreaktor – för säkrare elnät och lägre energiförluster

Shuntreaktorer används där det är nödvändigt att hålla spänningen på stabil nivå i kraftnät med långa överföringar, såväl ovan som under jord. Typiska tillämpningar är vindkraftparker, tunnelbana, urbana distributionssystem, industriområden m.fl. Shuntreaktorer finns i torr-, gjutharts- och oljeisolerade varianter.

Läs mer

Tillverkningsprocess med total kontroll

Total överblick av produktionsprocessen – från lindning till slutprov

Produktionskapaciteten hos Unitrafos samarbetspartner GBE växer stadigt, mycket tack vare optimering av tillverkningsprocessen i deras tre italienska fabriker. På respektive anläggning tillverkas det gjutharts- och oljeisolerade transformatorer, samt krafttransformatorer. Ett dilemma, när företag växer, är att upprätthålla hög kvalitet genom alla produktionsfaser. Speciellt om verksamheten är uppdelad på flera geografiskt åtskilda platser. GBE har löst detta genom att tydligt definiera ledningens ansvarsområden och löpande utbildat personalen. Man har också infört ett skräddarsytt datoriserat system för att, i realtid, kunna följa varje produkt genom hela produktionskedjan. Varje led av produktionen, från lindning, gjutning, montering och slutprov, dokumenteras och övervakas av systemet. Operatören, för det aktuella momentet, har alltid en aktuell ögonblicksbild på sin skärm och vet exakt vilket delmoment som skall utföras.

Denna kontroll med överblick av varje led i hela produktionskedjan ger ett bra underlag för analys och ytterligare optimering av produktion och produktkvalitet. Något som kommer kunderna till del i form av produkter som levereras i rätt tid och med högsta kvalitet.

Transformatorer med reducerade elektromagnetiska fält

 

Oljeisolerad transformator med reducerat magnetfält

De senaste årens ökande elektrifiering av samhället, har satt fokus på möjliga hälsorisker orsakade av elektromagnetiska fält. Fenomenet definieras som ”elektromagnetisk nedskräpning” och nämns i samband med av människan skapade elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält. Dessa skiljer sig från de magnetfält som förekommer naturligt i naturen. Magnetisk nedskräpning uppmärksammas mer i vissa länder, exempelvis i Schweiz, där en speciell förordning (ORNI) är utformad för att skydda människor mot skadlig icke-joniserande strålning.

Läs mer