Bergteamet köper transformatorer för nytt gruvprojekt

Under våren 2011 kommer vi att leverera ett antal större transformatorer till Bergteamet (fd Contector) i Boliden. Transformatorerna skall byggas in i containers och användas i gruvindustrin. Visste du att Bergteamet är ett ledande entreprenörföretag inom gruvindustrin och man bland annat var med och assisterade vid den uppmärksammade evakueringen av 33 instängda gruvarbetare i Chile.

Holmen Paper väljer transformatorer från Unitrafo till nya Braviken Sawmill

Unitrafo kommer under våren att leverera 10 st gjuthartsisolerade transformatorer på 2 MVA till nya Braviken Sawmill i Norrköping.

– Det är naturligtvis mycket glädjande för oss att få det här förtroendet, säger Thomas Carlsson, försäljningsansvarig på Unitrafo. Vi har under de senaste åren levererat den här typen av transformatorer till flera större projekt, något vi tror är en frukt av vår medvetna satsning på högkvalitativa transformatorer med låga förluster. Vi har märkt att våra kunder i allt högre utsträckning efterfrågar den här typen av produkter, dels för att de skonar miljön, men också för att den högre effektiviteten betalar sig snabbt med dagens elpriser,  avslutar Thomas.

Bravikens nya sågverk, som kommer att bli Skandinaviens största, skall enligt planerna färdigställas runt årsskiftet 2010/2011.

För mer information om Unitrafos transformatorer, kontakta oss >>>

Nya kraftvärmeverk använder transformatorer från Unitrafo

Vi har nyligen levererat 1 st 7 MVA och 1 st 8 MVA till nybyggda kraftvämeanläggningar i Katrineholm respektive Fredrikstad i Norge. Båda transformatorerna är gjuthartsisolerade, vilket hittills varit ganska ovanligt för den här storleken av transformatorer. Erfarenheter har dock visat att gjutharts är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ gentemot olja, inte minst när det gäller installations- och miljömässiga fördelar. Läs mer om gjuthartstransformatorer >>>

Anläggningen i Katrineholm byggs av KMW Energi och är en biobränsleeldad kraftvärmeanläggning (CHP) till Katrineholm Energi för produktion av fjärrvärme och el.

Anläggningen i Fredrikstad ägs av Hafslund, ett av nordens största energibolag och är en avfallseldad kraftvärmeanläggning för produktion av fjärrvärme och el.

Transformatorer till Huddinge Sjukhus

Unitrafo har nyligen fått beställning på leverans av 10 st gjuthartsisolerade distributionstransformatorer på 2500 kVA till en ny ställverksentreprenad på Huddinge Sjukhus. Transformatorerna kommer att levereras under 2008 och 2009. Kontakta oss för mer info.

Strängnäs Energi väljer Unitrafo

Vi har under den senaste tiden fått två nya order från Strängnäs Energi. En oljeisolerad transformator av step-up typ 12 MVA och en gjuthartsisolerad transformator på 3 MVA.

-Båda dessa order är naturligvis mycket glädjande, men vi tycker kanske att det är speciellt roligt att vi i tuff konkurrens får möjligheten att leverera transformatorn på 3 MVA, som är av lågförlusttyp, har två sekundäranslutningar och är anpassad för omriktardrifter, säger Staffan Altback, VD på Unitrafo.

-Vi säljer flera transformatorer av liknande typ varje år, men det är alltid trevligt att få ett kvitto på hur konkurrenskraftig man är i en offentlig upphandling, där fler variabler än priset läggs in i ett beslut, fortsätter han.

Den oljeisolerade transformatorn på 12 MVA skall användas i Strängnäs Energis nya kraftvärmeverk, som beräknas vara i drift under vintern 2008.

Kontakta oss om du vill ha mer information om våra transformatorer.