Nya leveranser av transformatorer för frekvensomriktare

Vår huvudfabrik i Italien är specialiserade på produktion av olje- och gjuthartsisolerade transformatorer för frekvensomriktare och kan tillverkas för 6, 12, 18 eller 24-puls koppling. På bilden syns två av våra senast levererade transformatorer, som är på 2500 kVA, 22/0.69-0.69-0.69 kV, alltså för 18-pulskoppling.

Transformatorerna kommer att användas i Göteborgs Hamn och är en del av ett system för landström (kraftförsörjning) för större fartyg, så att de kan ligga i hamn utan att behöva ha sina dieselmotorer igång. Därmed slipper man både buller och utsläpp, något som naturligtvis är mycket skonsammare för miljön. Dessutom är den här lösningen helautomatisk och kan styras från bryggan på fartyget.

Denna typ av transformatorer kan användas för de flesta applikationer bland annat järnvägssystem, gruvindustri, marina system, datahallar, processindustri och mycket mer.

Kontakta oss om du vill veta mer om transformatorer. Både för vanlig distribution och för speciallösningar.

Skandionkliniken – Först i Norden med ny behandling mot cancer

Unitrafo skall leverera 5 stycken gjuthartsisolerade transformatorer till bygget av Skandionkliniken, som är Nordens första klinik för protonterapi. Protonterapi gör det möjligt att behandla cancer effektivare och skonsammare än med traditionell strålning.

Protonterapi minskar risken för att friska organ skadas. Metoden kan tillämpas vid de vanligaste cancerformerna och erbjuder fördelar när man behandlar nära strålkänsliga vävnader. Vid strålbehandling av barn minskar dessutom risken för strålorsakade nya tumörer varför alla barn i Sverige som ska strålbehandlas kommer att erbjudas behandling med den nya tekniken.

Kliniken byggs i Uppsala och drivs gemensamt av landets sju landsting med universitetssjukhus. Spaden sattes i jorden juni 2011 och den första patienten kommer att behandlas 2015. Skandionkliniken dimensioneras initialt för 1000 patienter per år, för att i ett senare skede kunna byggas ut.

Det finns också ett utförligare reportage om bygget av Skandionkliniken i vårt senaste nyhetsbrev (2-2012), som du kan ladda ner här.

Unitrafo levererar till Max IV-laboratoriet

Unitrafo levererar i första etappen 11 st miljöanpassade gjuthartsisolerade transformatorer (800 KVA) till Max IV aboratoriet i Lund. – Det krävs mycket elenergi för den typen av forskning man kommer att bedriva, säger Pär Lindahl som är Peabs projektchef för forskningsanläggningen.

MAX-lab är ett svenskt nationellt laboratorium för tre forskningsområden: acceleratorfysik, forskning baserad på användandet av synkrotronstrålning samt kärnfysik som använder energirika elektroner. Laboratoriet är uppbyggt kring tre lagringsringar för elektroner (MAX I, II och III). Omkring dessa är ett dussin experimentstationer placerade. Nu bygger man även en fjärde del (Max IV) och Unitrafo levererar, via Peabs underentreprenör GAQ*.

– Anläggningen kommer att ta emot forskare från hela världen, upplyser Pär Lindahl. Marken man bygger på omfattar totalt 200 000 kvadratmeter och mycket möda har lagts ner på gestaltningen av området så att det ska vara attraktivt inte bara för forskarna utan även för besökare. Det unika med Max IV-laboratoriet är att olika processer kan studeras med en betydligt högre noggrannhet än vad som tidigare varit möjligt. Det handlar också om att studera reaktioner med mycket korta tidsförlopp.

Anläggningen i sig som ägs och förvaltas av Wihlborgs fastighetsbolag, och hyrs av Lunds universitet, ställer mycket höga krav på byggentreprenören.

– Det liknar i hög grad en processindustri med mycket kyla, luft och el. Linjäracceleratorn består av en 400 meter lång tunnel. Vi får ta in specialistkompetens för att hantera faktorer som dynamik och vibrationer eftersom laboratorieutrustningen är så extremt känslig, kommenterar Pär Lindahl.

År 2013 ska den första etappen vara klar och etapp två sommaren 2015. Då kommer 2 000 forskare från hela världen att utnyttja anläggningen varje år.

* GAQ är ett konsortium mellan Goodtech och APQ El

Miljötransformatorer – Hjärtat i Helsingborgs nya multiarena

I Elinstallatören nummer 3-2012 kan man läsa om bygget av Helsingborgs nya multiarena. Eftersom Helsingborgs kommun satsar på en hög miljöprofil, så är det viktigt att alla delar i anläggningen är så miljöanpassade som möjligt. Det gläder oss därför extra mycket att man valt vår miljötyp av transformatorer för att driva anläggningen.

Transformatorerna, som är gjuthartsisolerade, kännetecknas av låga effektförluster och låg ljudnivå. De är (naturligtvis) också helt fria från olja och andra miljöfarliga vätskor.

– Vi har sålt den här typen av transformatorer i många år nu, säger Staffan Altback på Unitrafo, men det är först på senare år som vi sett en trend mot att allt fler väljer miljöanpassade typer av transformatorer. Och förutom miljövinsten, så har de flesta insett att prisskillnaden är så liten jämfört med standardtransformatorer, att man normalt tjänar in det något högre priset på ett eller par år. Resten av transformatorns livslängd är det alltså ren vinst att använda ett miljöanpassat alternativ, avslutar Staffan Altback.

Läs mer om våra gjuthartsisolerade transformatorer.
Läs mer om Helsingborgs nya arena i Elinstallatören.

Ett av Europas största hotell väljer transformatorer från Unitrafo

Förra året introducerade vi Miljö+, en ny miljöanpassad typ av transformator som nu vinner allt mer terräng. Transformatorn som är gjuthartsisolerad har extremt låga effektförluster och har redan uppmärksammats av flera större entreprenörer och industrier. Vi glädjer oss också väldigt mycket åt att just denna transformator valts till hotellet Triple Towers vid Svenska Mässan i Göteborg.

Unitrafo har levererat de två transformatorer som är hjärtat i elförsörjningen av det nya hotellet Triple Towers vid Svenska Mässan – som genom det nya tornet och påbyggnaden av East Tower blir ett av Europas fem största hotell.

– Vår ambition är att hotellet ska bli miljöcertifierat både vad gäller produkter och processer i systemet. Vi har utgått från det brittiska och europeiska miljöklassningssystemet BREEAM, men har velat lyfta oss lite till, hitta punkter där vi kan bli ännu bättre, uppger Patrik Albertsson, byggprojektledare på Svenska Mässan.

– Därför blev vi glada när vi såg Unitrafos transformatorer som ger mycket låga energiförluster. Priset är alltid viktigt, men det får inte gå ut över de kvalitets- och miljökrav vi ställer. Här har man kombinerat bra pris med god verkningsgrad.

Det handlar om två gjuthartsisolerade transformatorer på 1250 KVA, typ miljö +, som ger låga värme/effektförluster.

PEAB är entreprenör för hela byggnationen. En av underleverantörerna är Elektra Elteknik som bland annat arbetar med elteknikinstallationer av kraftfördelningar och serviscentraler.Till Triple Towers har man levererat två ställverk (hög- och lågspänning) samt de två transformatorerna från Unitrafo.

– Att vi valde Unitrafo berodde på att de lämnade den lägsta offerten inom ramen för de krav vi ställde på produkterna. I en sådan här upphandling där miljökraven är så högt ställda har man bara ett visst antal leverantörer att välja på. Vi handlar ju själva inom ramen för vad vår entreprenad får kosta. Vi kunde erbjuda det bästa paketet till det bästa priset, kommenterar Christian Åkerlund, VD på Elektra Elteknik.

– Vårt företag är själva kvalitets-och miljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 och har höga egna krav på oss att alltid leverera produkter som håller måttet när det gäller pris, prestanda och miljösäkerhet.

FAKTA:

  • GothiaTowers får med det nya tornet drygt 1 200 rum. Tillkommande yta: 40 000 m².
  • Det nya tornet blir 100 meter högt och därmed Göteborgs näst högsta byggnad efter Lisebergstornet.
  • Nuvarande East Tower byggs på till en höjd av 82 meter. De tre tornen binds samman med inglasade broar, 55 meter över mark. Det nya tornet får tio hissar,alla tornen får utanpåliggande panoramahissar.
  • Hela hotellet certifieras enligt den internationella miljöstandarden BREEAM.

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett miljöklassningssystem från Storbritannien och har använts för att certifiera drygt 115 000 byggnader, huvuddelen av dessa finns i Storbritannien. Systemet har funnits i omarbetade versioner sedan 1990 och är det mest spridda av de internationella systemen i Europa.

Krafttransformator till Göteborg Energi

För första gången har Unitrafo levererat en krafttransformator till Göteborg Energi. Man vann upphandlingen i strid med ett flertal konkurrenter.

Den aktuella transformatorn är på 40 MVA, 130/10 kV, och är därmed en av de största Unitrafo levererat. För Göteborg Energi är den däremot ingen jättetransformator, här handlar det om en ganska ordinär storlek.
– Unitrafo hade lägst totalkostnad när man väger samman priset och värme/effektförluster, sammanfattar Björn Larsson, planeringsingenjör på Göteborg Energi.

Den oljefyllda transformatorn på 40 MVA står i en transformatorstation i stadsdelen Torslanda på Hisingen i Göteborg. Stationen innehåller totalt tre transformatorer, vilket är standard. Björn Larsson förklarar:
– Det handlar till viss del om redundans. Om en transformator måste tas ur drift ska de andra klara hela lasten. Torslandastationen har tidigare haft lägre last än en standardstation och därför bara två transformatorer, men nu är vi på gränsen till vad en enda transformator klarar och för att undvika överbelastning och riskera att folk ska bli utan ström harvi nu en tredje transformator på plats.

De låga effektförlusterna förklaras med kombinationen av olika kylmetoder för den aktuella transformatorn – nämligen ONAN/ONAF/ODAF föratt kunna utnyttjas olika beroende på aktuellt driftfall och behov av effekt.

Fakta:
ONAN står för Oil Natural Air Natural, ONAF – Oil Natural Air Forced och ODAF – Oil Directed Air Forced

Nya transformatorer till Landskronas Kraftvärmeverk

Unitrafo har levererat transformatorerna till Landskronas nya kraftvärmeverk som tas i drift hösten 2012 – en 12 MVA, (11/11 kV) som skyddstransformator för generatorn och två stycken 3 MVA (11/0,69/0,4kV) för matning av el till processen.

– Det här är Landskronas första egna produktionsanläggning för både el och fjärrvärme. En nödvändig investering för att klara framtiden, enligt driftschefen för verket Jan Lindeberg. Kostnaden beräknas till cirka en halv miljard kronor.

God erfarenhet av Unitrafo

Mats Johansson och Reng Consulting har svarat för projektering av anläggningen inklusive bygg och mark, process samt el och styr, framtagning av förfrågningsunderlag samt upphandlingar av samtliga entreprenader. Reng Consulting står också för projektsamordning och projekt/byggledning under genomförandet.– Jag har goda erfarenheter av Unitrafo sedan tidigare,bland annat från projekt i Gällivare och Strängnäs, kommenterar Mats Johansson.Nu spelar det förstås inte en avgörande roll vid en offentlig upphandling, men är ändå viktigt. Pris, prestanda och kvalitet är det som gäller. God service är generellt viktigt, men här handlar det om mätbara kriterier. Effektförluster kostar pengar.– Unitrafo vann upphandlingen därför man bäst motsvarade våra krav på pris och prestanda.

Sju delentreprenader

Hela entreprenaden är uppdelad i sju delar: process och kontorsbyggnad (Peab), pannan (danska Völund), turbinen (Fincantieri, Italien),ackumulatortank (YIT, Finland), rörarbeten (Värmesvets, Sverige), styr- och regler (Logistiksystem, Sverige) och el som i sin tur består av fem mindre entreprenader.– Transformatorn på 11 kilovolt är en mellantransformator med samma spänning in som ut. Den har vi för att skydda generatorn mot storleken på kortslutningsströmmarna. De andra två är distributionstransformatorer för matning av ström till pumpar, elmotorer etcetera som driver verket, uppger Jan Lindeberg.

Försörjer 3 400 villor

Pannan är på 30 MWt. Bränslet består verksamhetsavfall av papper, plast, trä samt biobränsle. – Genom att bygga en PTP-bränslepanna kan vi minska behovet av olja och gas. Ambitionen är att komma ifrån användningen av fossila bränslen, säger Jan Lindeberg.En rökgaskondensering tillför ytterligare 4,5 MW effekt. Inklusive rökgaskondenseringen kan man leverera 26 MW fjärrvärme och 8 MW el ut på nätet. Det motsvarar värme och el till cirka 3 400 villor.– Vi håller tidsplanen väl, säger Jan Lindeberg utan darr på stämman. Det enda som blivit något försenat var ångturbinen på grund av administrativt krångel, men det är löst nu. Den tillför åtta MW el, varav sex till sju MW går ut på nätet. Resten använder vi internt. Pannan i Landskrona har en så kallad vibrationsrost, samma teknik som Völund tidigare levererat till bland annat anläggningarna i Strängnäs och Fiskeby. Landskrona blir dock först med den vidareutveckling man gjort sominnefattar att rosten delats i två sektioner, för bättre reglerbarhet.