Superintend TC-01 – fjärrmodul för transformator-övervakning

SEK 2 550 exkl. moms

Isolationsövervakning för ojordade nät (IT)

Isolationsövervakning – Superintend® minskar risken för brand-och personskador.

Fördelen med ett IT-nät, är att felströmmarna blir avsevärt lägre vid ett eventuellt jordfel eller isolationsfel, jämfört med konventionella direktjordade nät (t ex 5-ledarnät) Ett första jordfel i ett IT-nät får inte heller påverka driften. Därför används ofta IT-nät i applikationer där man vill undvika avbrott.

Ett vanligt område är inom sjukvården, där man i så kallade Grupp 2-rum med t ex livsuppehållande utrustning naturligtvis vill undvika avbrott.

Ett annat område är inom industrin, där man t ex inom processindustrin vill undvika avbrott i kritiska processer.

Artikelnr: SuperTC-01. Kategorier: , Etikett: