Summaström-transformatorer – VMIC rektangulära slutna

SEK 4 150SEK 8 190 exkl. moms

Exempel på övervakningspunkter

  1. Mätning av summaström i huvudledning
  2. Mätning i ledning mellan nollpunkt och huvudjordskena
  3. Mätning i TE-ledning
  4. Övervakning av 3-fas motor eller annan apparat som matas med 3-fasledning
  5. Mätning i stigarledning eller i matarledning för enskild apparat
  6. Övervakning av ett enfasnät
  7. Mätning av transformator, UPS eller annan apparat från primärsidan
  8. Mätning av isoler- eller störskyddstransformator från sekundärsidan