Summaström-transformatorer – VMI slutna

SEK 570SEK 2 000 exkl. moms

Exempel på övervakningspunkter

  • Mätning av summaström i huvudledning
  • Mätning i ledning mellan nollpunkt och huvudjordskena
  • Mätning i TE-ledning
  • Övervakning av 3-fas motor eller annan apparat som matas med 3-fasledning
  • Mätning i stigarledning eller i matarledning för enskild apparat
  • Övervakning av ett enfasnät
  • Mätning av transformator, UPS eller annan apparat från primärsidan
  • Mätning av isoler- eller störskyddstransformator från sekundärsidan